WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  
WIADOMOŚCI
Biuro Obsługi Interesanta

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW
 
W dniu 1 sierpnia 2014 roku uruchomiono Biuro Obsługi Interesanta w celu usprawnienia komunikacji z pracownikami Spółdzielni, poprzez bezpośredni i profesjonalny kontakt, umożliwiający zindywidualizowanie działań SM w zakresie trybu i terminu załatwiania wnoszonych spraw.

więcej ... |

   

Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:

2016  |  więcej ... |


 OSTRZEŻENIE POGODOWE !!! 

  

BRAK OSTRZEŻEŃ METEO 


Ostatnie wolne miejsce parkingowe przy 
ul. Blankowej 11 

14.08.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że na ogrodzonym i niestrzeżonym terenie, którego wjazd jest zabezpieczony sterowaną pilotem bramą przesuwną, można wydzierżawić ostatnie, wolne miejsce parkingowe o numerze: 17.

więcej ... |


Wymiana elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania w budynku położonym przy ul. Hetmańskiej 2-4, Kasztelańskiej 2-4, Basztowej 45-47
11.08.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w dniach od 21.08.2017 r. do 23.08.2017 r. w godz. od 15:00 do 18:00 w budynku położonym przy ul. Hetmańskiej 2-4, Kasztelańskiej 2-4, Basztowej 45-47, zostanie przeprowadzona wymiana elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania przez firmę MINOL ZENNER.

więcej ... |


Wolne wnęki w budynkach przy ulicy Senatorskiej 3, Grodzkiej 6, Palisadowej 93 oraz wolne pomieszczenia w budynkach przy ulicy Kasztelańskiej 16 i Blankowej 33
10.08.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pomiędzy 8 a 9 piętrem w budynku przy ul. Senatorskiej 3.

więcej ... |


UWAGA graty z chaty poza terminem
07.08.2017
POZOSTAWIANIE GABARYTÓW TAKICH JAK:
MEBLE, WERSALKI, SPRZĘT AGD ITP.
PRZED BUDYNKAMI, W PIWNICACH,
W BOKSACH ŚMIETNIKOWYCH, WE WSYPACH:
SKUTKUJE PONOSZENIEM DODATKOWYCH KOSZTÓW PRZEZ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DANEJ NIERUCHOMOŚCI.

więcej ... |SM "PODZAMCZE" w Wałbrzychu otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na termomodernizację budynków wielorodzinnych

01.08.2017
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że złożony w dniu 30.09.2016r wniosek Spółdzielni o dofinansowanie projektu w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej,  ...

więcej ... |


 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

SM ,, Podzamcze " prosi o wybranie opiekunów pomieszczeń i zgłoszenie na piśmie do Spółdzielni
Wymiana elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania
Wolna wnęka pod schodami w piwnicy w budynku przy ulicy Grodzkiej 26  
APEL do mieszkańców ul. Hetmańskiej 20 
Stawki czynszu za dzierżawę miejsc parkingowych na parkingach tworzonych przez S M ,,Podzamcze’’ 
Informacja ze spotkania w dniu 
20 grudnia 2016 r
Prace związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Palisadowej 2-16 oraz 18-28
Wykaz danych teleadresowych do firmy PHU KOMUNALNIK
Stawki za dzierżawę parkingów
Informacja dla mieszkańców budynków przewidzianych do termomodernizacji z dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej 
Plan remontów na rok 2017 w ramach prac wynikających z wniosków mieszkańców
Malowanie klatek schodowych, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie) przy ul. Basztowej 45 oraz 11 Listopada 99  
KOMUNIKAT dotyczący wstrzymania dostawy ciepłej wody 
Prace związane z remontem nawierzchni chodnika od strony wejścia do budynku przy ul. Basztowej 56 do 64  
Malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. 11 Listopada 97  
Prace związane z remontem ciągu pieszo jezdnego przy ul. Senatorskiej 6-12  
Prace związane z wymianą drzwi wiatrołapów w budynku przy ul. Senatorskiej 30, 32, 34, 36, 38, 40  
UWAGA Przesunięcie terminu wstrzymania dostawy ciepłej wody przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu  
Malowanie klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie) przy ul. Basztowej 47  
Wolne wnęki w budynkach przy ulicy Hetmańskiej 40, Fortecznej 48 i Palisadowej 73  
Prace związane z remontem dachu budynku przy ul. Senatorskiej 3-21  
Wymiana okien na klatce schodowej oraz we wnękach między piętrami w budynku przy ul. Hetmańskiej 52  
   

ARCHIWUM WIADOMOŚCI:

ROK: | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
         | 2015 | 2016 | 2017 |

  


 


 CO SŁYCHAĆ W OSK

Wakacyjna nauka i zabawa 
21.08.2017 
Dla uczestników zajęć wakacyjnych w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu pracownicy Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych zorganizowali warsztaty edukacyjne. Zajęcia teoretyczno-praktyczne obejmowały pozyskanie wiedzy dotyczącej popielicowatych oraz składanie budek lęgowych dla popielic i orzesznic. Natomiast edukacyjne zajęcia terenowe miały miejsce w Książańskim Parku Krajobrazowym. I zakończone były pieczeniem kiełbasek.

Ponownie zorganizowane zostały warsztaty w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu. Tym razem dzieci wykonywały mydełka z gliceryny oraz papierowe niedźwiadki z odpadów makulaturowych. Dla kolejnej grupy dzieci powtórzone zostały również edukacyjne warsztaty „majsterkowo” w Castoramie.

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |