WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  
WIADOMOŚCI
Biuro Obsługi Interesanta

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres działania Biura:

  • wydawanie druków w sprawie dodatków mieszkaniowych, formularzy, oświadczeń oraz deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,
  • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz usterek,
  • informowanie o rozliczeniach kosztów używania lokali,

więcej ... |

   

Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:

2016  |  więcej ... |


 OSTRZEŻENIE POGODOWE !!! 

BRAK OSTRZEŻEŃ METEO


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zaprasza do składania podań w sprawie zawarcia umów na dzierżawę miejsc parkingowych
13.10.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zaprasza do składania podań w sprawie zawarcia umów na dzierżawę miejsc parkingowych, które są aktualnie urządzane przy ul. Blankowej 44 - 44a w Wałbrzychu. Podania prosimy składać do dnia 10.11.2017 r.

więcej ... |


Prace związane z utworzeniem miejsc parkingowych przy ul Blankowej 44
12.10.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, ze w dniu 12.10.2017r. rozpoczęła prace związane utworzeniem przy ul. Blankowej 44 ogrodzonego parkingu, na wjeździe którego zostanie zabudowana sterowana pilotem brama wjazdowa. 

więcej ... |


Wolna wnęka między 10 a 11 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 30
11.10.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 10 a 11 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 30. 

więcej ... |


Wymiana balustrad przy schodach klatki schodowej w budynku przy ul. 11 Listopada 97  
09.10.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia 09-10-2017r. firma „BALMET” z Wałbrzycha przystępuje do prac związanych z wymianą balustrad przy schodach klatki schodowej w budynku przy ul. 11 Listopada 97.

więcej ... |


 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

SM ,, Podzamcze " prosi o wybranie opiekunów pomieszczeń i zgłoszenie na piśmie do Spółdzielni
Wymiana elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania
Wolna wnęka pod schodami w piwnicy w budynku przy ulicy Grodzkiej 26  
APEL do mieszkańców ul. Hetmańskiej 20 
Informacja ze spotkania w dniu 
20 grudnia 2016 r
Prace związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Palisadowej 2-16 oraz 18-28
Wykaz danych teleadresowych do firmy PHU KOMUNALNIK
Stawki za dzierżawę parkingów
Informacja dla mieszkańców budynków przewidzianych do termomodernizacji z dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej 
Plan remontów na rok 2017 w ramach prac wynikających z wniosków mieszkańców
Malowanie klatek schodowych, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie) przy ul. Basztowej 45 oraz 11 Listopada 99  
W budynku przy ul. Fortecznej 19-35 zostanie wstrzymana dostawa ciepła oraz ciepłej wody użytkowej do lokali mieszkalnych.’ 
Prace związane z remontem ciągu pieszo jezdnego na odcinku przy ul. Fortecznej 22-24 (I etap). 
Wolna wnęka pomiędzy 2 a 3 piętrem w budynku przy ulicy Hetmańskiej 44 
Kontrola w zakresie przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach 
   

ARCHIWUM WIADOMOŚCI:

ROK: | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
         | 2015 | 2016 | 2017 |

   CO SŁYCHAĆ W OSK

XXXVII Bieg Przełajowy Podzamcze 
02.10.2017 
Wspaniała pogoda dopisała uczestnikom XXXVII Biegu Przełajowego Podzamcze, w którym zawodnicy rywalizowali o puchar Every Can Counts. Zorganizowana przez Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w „Podzamcze” w Wałbrzychu , Fundację na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL oraz Poland Smelting Technologies „POLST” Sp. z o.o. Wałbrzychu impreza w dniu 30 września zgłoszona została do trzeciej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu (ETS).

Zawodnicy mieli do pokonania dystans 4.600 m. lub 9.600 m. w zależności od kategorii wiekowych. Trasa wytyczona była w obszarze Książańskiego Parku Krajobrazowego. W trakcie imprezy przeprowadzona została akcja promującą zdrowe odżywianie i prowadzenie aktywnego stylu życia zorganizowana przez Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Wałbrzychu.

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |