WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  
WIADOMOŚCI
Biuro Obsługi Interesanta

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW
 
W dniu 1 sierpnia 2014 roku uruchomiono Biuro Obsługi Interesanta w celu usprawnienia komunikacji z pracownikami Spółdzielni, poprzez bezpośredni i profesjonalny kontakt, umożliwiający zindywidualizowanie działań SM w zakresie trybu i terminu załatwiania wnoszonych spraw.

więcej ... |

   

Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:

2016  |  więcej ... |


 OSTRZEŻENIE POGODOWE !!! 

 

BRAK KOMUNIKATU


Wolna wnęka między parterem a 1 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 97  
21.04.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między parterem a 1 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 97.

więcej ... |


Prace związane z malowaniem klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie) przy ul. Basztowej 25
19.04.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że firma „GRABMA” od dnia 18.04.2017r. (wtorek) rozpocznie prace związane z malowaniem klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie) przy ul. Basztowej 25.

więcej ... |


Prace związane z wymianą okien na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Fortecznej 37 i 39
30.03.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w dniu 31-03-2017r. w budynku przy ul. Fortecznej 37 rozpoczną się prace związane z wymianą okien na klatce schodowej. Prace będą prowadzone przez firmę „PROFIL” z Żarowa.

więcej ... |


Prace związane z malowaniem klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie) przy ul. Basztowej 35
28.03.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że firma „COSTA” od dnia 28.03.2017r. rozpocznie prace związane z malowaniem klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie) przy ul. Basztowej 35.

więcej ... |


 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

APEL do mieszkańców ul. Hetmańskiej 20 
Stawki czynszu za dzierżawę miejsc parkingowych na parkingach tworzonych przez S M ,,Podzamcze’’ 
Informacja ze spotkania w dniu 
20 grudnia 2016 r
Prace związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Palisadowej 2-16 oraz 18-28
Wykaz danych teleadresowych do firmy PHU KOMUNALNIK
Stawki za dzierżawę parkingów
Informacja dla mieszkańców budynków przewidzianych do termomodernizacji z dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej 
Plan remontów na rok 2017 w ramach prac wynikających z wniosków mieszkańców
Likwidacja krat zabudowanych na poddaszach budynków
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zaprasza zainteresowanych do składania podań w sprawie zawarcia umów na dzierżawę miejsc parkingowych
Prace związane z remontem nawierzchni betonowej oraz wyznaczaniem stanowisk parkingowych na terenie parkingu przy Blankowej 1-11
Wolna wnęka pomiędzy 1 a 2 piętrem w budynku przy ul. Poselskiej 17
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
WYWALAMY GRATY Z CHATY
Wymiana okien na klatce schodowej oraz we wnękach między piętrami w budynku przy ul. Senatorskiej 4
   

ARCHIWUM WIADOMOŚCI:

ROK: | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
         | 2015 | 2016 | 2017 |

   CO SŁYCHAĆ W OSK

Wspominaliśmy Kazia Masiuka 
27.03.2017 
 
W dniu 24 marca br. w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” odbył się wieczór wspomnień poświęcony Kaziowi Masiukowi. Wydarzenie nazwano „Dwa opowiadania”. W pierwszym opowiadaniu Kaziu przedstawiony został we wspomnieniach członków rodziny, a w drugim opowiadaniu Kazia wspominali przyjaciele.

Przybyłych gości przywitał Prezes Spółdzielni Tadeusz Choczaj oraz Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej, który wspominał Kazia jako człowieka z pasją - autora tysięcy zdjęć i setek filmów dokumentujących współczesne życie Wałbrzycha i regionu.

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |