WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  
WIADOMOŚCI
Biuro Obsługi Interesanta

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW
 
W dniu 1 sierpnia 2014 roku uruchomiono Biuro Obsługi Interesanta w celu usprawnienia komunikacji z pracownikami Spółdzielni, poprzez bezpośredni i profesjonalny kontakt, umożliwiający zindywidualizowanie działań SM w zakresie trybu i terminu załatwiania wnoszonych spraw.

więcej ... |

   

Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:

2016  |  więcej ... |


 OSTRZEŻENIE POGODOWE !!!

 

BRAK KOMUNIKATÓW


Plan remontów na rok 2017 w ramach prac wynikających z wniosków mieszkańców
28.02.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że po weryfikacji 27 złożonych wniosków pod względem merytorycznym, technicznym, finansowym, prawnym, a także pilności realizacji, do planów remontów na rok 2017 w ramach prac wynikających z wniosków mieszkańców przyjęto poniższe remonty:

więcej ... |


Awaria głównej magistrali w dostawie zimnej i ciepłej wody
28.02.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w związku z awarią głównej magistrali po stronie WZWiK w dniu 28.02.2017 występują zakłócenia w dostawie zimnej i ciepłej wody. Przewidywany okres usunięcia awarii podany przez WZWiK do godz.14 - tej.

więcej ... |


Wolne wnęki pomiędzy 7 a 8 piętrem i 8 a 9 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 35 oraz 10 a 11 piętrem w budynku przy ulicy Hetmańskiej 44
22.02.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolnione zostały 2 wnęki między 7 a 8 piętrem oraz 8 a 9 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 35.

więcej ... |


U W A G A ! 
POZOSTAWIANIE MEBLI, SPRZĘTU AGD ITP. PRZED BUDYNKAMI, W PIWNICACH SKUTKUJE PONOSZENIEM DODATKOWYCH KOSZTÓW 
21.02.2017
POZOSTAWIANIE GABARYTÓW TAKICH JAK: MEBLE, WERSALKI, SPRZĘT AGD ITP. 
PRZED BUDYNKAMI, W PIWNICACH, W BOKASCH ŚMIETNIKOWYCH, WE WSYPACH:
SKUTKUJE PONOSZENIEM DODATKOWYCH KOSZTÓW PRZEZ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DANEJ NIERUCHOMOŚCI.

więcej ... |


 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

APEL do mieszkańców ul. Hetmańskiej 20 
Stawki czynszu za dzierżawę miejsc parkingowych na parkingach tworzonych przez S M ,,Podzamcze’’ 
Informacja ze spotkania w dniu 
20 grudnia 2016 r
Wykaz danych teleadresowych do firmy PHU KOMUNALNIK
Stawki za dzierżawę parkingów
Informacja dla mieszkańców budynków przewidzianych do termomodernizacji z dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej 
W dniu 27.02.2017 występują zakłócenia w dostawie zimnej i ciepłej wody w związku z awarią głównej magistrali po stronie WZWiK
Prace związane z wymianą okien na klatce schodowej oraz we wnękach między piętrami w budynku przy ul. Senatorskiej 2
Prośba do lokatorów o pilne usunięcie rzeczy pozostawionych w pomieszczeniu technicznym (tzw. wózkowni, rowerowni) w piwnicy budynku przy ul. Basztowej 2
Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne 
Malowanie klatki schodowej w budynkach przy ul. Basztowej 21 i 31 
Wolna wnęka pomiędzy 6 a 7 piętrem w budynku przy ul. Fortecznej 34 
Prace związane z wymianą okien piwnicznych w budynku przy ul Senatorskiej 3, 5, 7, 9, 11 
Wolne wnęki w budynkach przy ulicy Kasztelańskiej 44, 80, Palisadowej 14, 35, 75, Basztowej 27 
Malowanie klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie) przy ul. Basztowej 19 
Zarezerwowana w planie remontów na 2017 rok pula środków finansowych na prace remontowe wynikające z wniosków mieszkańców
   

ARCHIWUM WIADOMOŚCI:

ROK: | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
         | 2015 | 2016 |

   CO SŁYCHAĆ W OSK

Zakończenie ferii w OSK 
27.02.2017 

W okresie ferii zimowych uczestnicy zajęć organizowanych przez Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu spędzali czas bardzo aktywnie. Na spotkaniu z przedstawicielkami Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego uzyskali wiedzę z zakresu prawidłowego i zdrowego odżywiania, a spotkanie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Policji poświęcone było bezpieczeństwu w okresie ferii.

Warsztaty recyklingowe dotyczące zasadności segregacji wszystkich opakowań aluminiowych prowadził Prezes Fundacji RECAL. Podczas zajęć zaprezentowany został film obrazujący wpływ opakowań aluminiowych na środowisko. 

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |