WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  
WIADOMOŚCI
Biuro Obsługi Interesanta

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres działania Biura:

  • wydawanie druków w sprawie dodatków mieszkaniowych, formularzy, oświadczeń oraz deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,
  • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz usterek,
  • informowanie o rozliczeniach kosztów używania lokali,

więcej ... |

   

Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:

2016  |  2017  |  więcej ... |


Oferta pracy na stanowisko : Inspektor ds. Budowlanych
08.02.2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor ds. Budowlanych

więcej ... |


 OSTRZEŻENIE POGODOWE !!!  

  

BRAK OSTRZEŻEŃ METEO 


Plan remontów na rok 2018 w ramach prac wynikających z wniosków mieszkańców po przeprowadzonej weryfikacji
21.02.2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że po weryfikacji 11 złożonych wniosków pod względem merytorycznym, technicznym, finansowym, prawnym, a także pilności realizacji, do planów remontów na rok 2018 w ramach prac wynikających z wniosków mieszkańców przyjęto przy:

więcej ... |


"WYWALAMY GRATY Z CHATY" 
21.02.2018
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
marzec 2018 r. "WYWALAMY GRATY Z CHATY"
Akcja Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych

więcej ... |


Wolne wnęki pomiędzy 1 a 2 piętrem w budynku przy ulicy Basztowej 48 oraz między 9 a 10 piętrem w budynku przy ul. Fortecznej 6
20.02.2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pomiędzy 1 a 2 piętrem w budynku przy ulicy Basztowej 48.

więcej ... |


UWAGA KONTROLE - PILNE
Zasadniczym celem selektywnej zbiórki odpadów jest obniżenie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, a tym samym aktualnych stawek opłat za śmieci oraz osiągnięcie przez gminę ustawowo nałożonych wskaźników odzysku i recyklingu odpadów.

więcej ... |


 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PODZAMCZE"
Wykaz danych teleadresowych do firmy PHU KOMUNALNIK
Stawki za dzierżawę parkingów
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze”, informuje wszystkich lokatorów, że miejscem umieszczania wszelkich reklam są skrzynki reklamowe, znajdujące się przed drzwiami wejściowymi do budynku
Wolna wnęka pod schodami w piwnicy w budynku przy ulicy Palisadowa 89 oraz wolne pomieszczenie w piwnicy do indywidualnego odpłatnego użytku, w budynku przy ulicy Palisadowa 90
Prosimy o bezwzględne dostosowanie się i przestrzeganie postanowień Regulaminu Porządku Domowego
POŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA CHOINEK
Wolne wnęki między 7 a 8 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowej 37 i pod schodami w piwnicy, w budynku przy ulicy Hetmańskiej 60 oraz wolne pomieszczenie w piwnicy do indywidualnego odpłatnego użytku, w budynku przy ulicy Blankowej 30
Wolna wnęka między 6 a 7 piętrem w budynku przy ulicy Blankowej 41 oraz możliwość wynajęcia zwolnionej części pomieszczenia po węźle ciepłowniczym zlokalizowanym w piwnicy budynku przy ul. Palisadowej 16
Wolna wnęka między 3 a 4 piętrem w budynku przy ul. Fortecznej 54 oraz pomieszczenie techniczne w piwnicy budynku przy ul. Senatorskiej 32
Prace związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Palisadowej 2-16 oraz 18-28
Informacja dla mieszkańców budynków przewidzianych do termomodernizacji z dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej 
Malowanie klatek schodowych, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie) przy ul. Basztowej 45 oraz 11 Listopada 99  
Wolne wnęki między 3 a 4 piętrem w budynku przy ulicy Blankowej 46 oraz między 5 a 6 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 23
   

ARCHIWUM WIADOMOŚCI:

ROK: | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
         | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

   CO SŁYCHAĆ W OSK

Ulubione zwierzątka w oczach dzieci 
14.02.2018 

W dniu 13 stycznia 2018 roku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XI edycji miejskiego konkursu plastycznego „Moje ulubione zwierzątko”. Organizatorami konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu oraz Ośrodek Społeczno – Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu. Konkurs zorganizowany został w ramach obchodów 40-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” i adresowany był do uczniów szkół podstawowych z klas I – III oraz do dzieci z oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Wałbrzych.

Na konkurs wpłynęło 606 prac plastycznych. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Pani Barbary Malinowskiej – wałbrzyskiej artystki przyznała 12 nagród i 25 wyróżnień w 4 kategoriach wiekowych. Na uroczystości obecni byli członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu SM Podzamcze. Nagrody laureatom wręczali m.in. Pani Małgorzata Wiłkomirska – członek RN, Pan Zdzisław Dobrowolski – Przewodniczący RN i Pan Andrzej Gwiazda –Przewodniczący Komisji Społeczno-Kulturalnej RN SM Podzamcze.

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |