AKTUALNOŚCI
  

ROZLICZENIE KOSZTÓW ZA MEDIA
(woda, ogrzewanie, gaz, energia elektryczna do części wspólnych i oświetlenia zewnętrznego)


    

Podstawę rozliczania kosztów za media stanowią obowiązujące w Spółdzielni Regulaminy.  

 ROZLICZENIE KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY:

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody zimnej i ciepłej, odprowadzania ścieków oraz zasad montażu, użytkowania i wymiany legalizacyjnej wodomierzy elektronicznych ze zdalnym odczytem w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “Podzamcze” w Wałbrzychu  http://www.smpodzamcze.com.pl/strony-2/informator_regulaminy.htm  

W związku z Uchwałą Nr 2/XIII/2016 z dnia 05.12.2016 r. Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., przeprowadzono analizę taryfy zatwierdzonej przez Zgromadzenie W Z W i K i jej wpływ na wysokość ponoszonych kosztów zakupu zimnej wody wodociągowej i odprowadzania ścieków oraz wysokość dotychczas obowiązującej zaliczki. Wysokość zaliczki od dnia 01 marca 2017r. dla lokali mieszkalnych wynosi 
14,76 zł/brutto/m
3.

 

ROZLICZENIE KOSZTÓW OGRZEWANIA:

Regulamin rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Podzamcze ’’ w Wałbrzychu http://www.smpodzamcze.com.pl/strony-2/informator_regulaminy.htm 

Biuro Obsługi Interesanta ( parter O S K - pok. 25) udziela wyjaśnień m.in :

  • w sprawach TECHNICZNYCH (wymiana i kontrola wodomierzy) - tel. 74/66 56 959 lub -962
  • o SPOSOBIE ROZLICZANIA kosztów zakupu, dostawy i podgrzania wody wodociągowej oraz odprowadzenia ścieków - tel. 74/66 56 976
  • informacja o STANIE KONTA FINANSOWEGO (czynsze, windykacja) - tel. 74/66 56 974

 

 


 

  

do góry  |