AKTUALNOŚCI
  

KOSZTY OGRZEWANIA 2017/2018


    

Podstawę do rozliczenia kosztów ogrzewania za okres rozliczeniowy 2017/2018 stanowi REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PODZAMCZE” W WAŁBRZYCHU.

http://www.smpodzamcze.com.pl/images/spoldzielnia/informator/regulaminy/regulamin_009.pdf  

Rozliczenie kosztów ogrzewania na indywidualnych odbiorców sporządza firma rozliczeniowa Minol ZENNER Sp. z o.o. Biuro firmy Minol ZENNER Sp. z o.o. w Wałbrzychu ( Al. Podwale, barak przy SM  „Podzamcze”) czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 13,00. Telefon    kontaktowy  74/ 66 440 22

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Spółdzielni:

  • w/s KONTA FINANSOWEGO, KSIĘGOWANIA WYNIKU ROZLICZENIA - Czynsze, tel. 74/66 56 975

  • w/s SPOSOBU ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA - Dział Rozliczeń Mediów i Analiz, tel. 74/ 66 47 251

  • w/s TECHNICZNYCH - Dział Techniczny, tel. 74/ 66 56 962

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach SM Podzamcze w Wałbrzychu (§7 ust. 3,3) dopuszcza - na podstawie pisemnych oświadczeń odbiorców indywidualnych zwiększenie indywidualnych opłat zaliczkowych dla lokali na dany okres rozliczeniowy. PISEMNE OŚWIADCZENIA O ZWIĘKSZENIE INDYWIDUALNYCH OPŁAT ZALICZKOWYCH DLA LOKALI NA DANY OKRES ROZLICZENIOWY można składać w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 (tel. 74/ 664 72 53).

 

WAŻNE DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego firma rozliczeniowa Minol ZENNER Sp. z o.o. sporządza jedno rozliczenie indywidualne dla lokalu, a wynik rozliczenia księguje się na koncie nabywcy lokalu. Strony transakcji zbycia/nabycia lokalu uzgadniają między sobą sposób rozliczenia wyniku bez angażowania Spółdzielni we wzajemne zobowiązania stron (§ 13 ust.1 Regulaminu). Zatem, odczyt stanu podzielników kosztów ogrzewania sporządzony przez strony transakcji (zapisany w protokole zdawczo-odbiorczym lokalu) nie obliguje Spółdzielni do podziału kosztów ogrzewania, a jedynie dla stron dokonanej transakcji może stanowić pomoc do dokonania rozliczenia między sobą.  

OKRES ROZLICZENIOWY 2017/2018

SEZON GRZEWCZY w okresie rozliczeniowym 2017/2018 rozpoczęto od dnia 15 września 2017r. (włączenie ogrzewania), tj. o tydzień wcześniej niż w okresie rozliczeniowym 2016/2017.

Od dnia 01.07.2017r. obowiązuje nowa Taryfa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu zatwierdzona Decyzją Prezesa URE z dnia 12 czerwca 2017 nr OWR.4210.12.2017.193.XIV-A-AŁ. W porównaniu z dotychczasową Taryfą - obowiązującą w okresie rozliczeniowym 2016/2017, od 01.07.2017r. zmieniono wysokość cen i stawek: Cena za zamówioną moc cieplną (zł/MW) wzrosła o 1,3%, cena ciepła (zł/GJ) wzrosła o 0,76%, cena nośnika ciepła (zł/m³) wzrosła o 0,72%, stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe (zł/MW/p) wzrosła o 9,24%, stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe (zł/GJ/p) wzrosła o 2,49%.

Po odczytach na koniec okresu rozliczeniowego 2016/2017, tj. w dniu 31.05.2017r. podzielniki  kosztów ogrzewania wyzerowano. Od dnia 01.06.2017r. każdy podzielnik zaczyna naliczać jednostki od zera - na nowy okres rozliczeniowy (2017/2018).  

OGRZEWANIE A STAN TECHNICZNY BUDYNKÓW

Brak ogrzewania pomieszczeń lub ich niedogrzewanie w okresie jesienno-zimowym prowadzi do obniżenia stanu technicznego budynków, czego przykładem są np. wilgotne powietrze w lokalu i zagrzybione ściany pomieszczeń.

W celu ochrony stanu technicznego budynków, w Regulaminie (§ 9 ust. 11) określono minimalną ilość jednostek, przyjmowanych do rozliczenia kosztów ogrzewania w części indywidualnej. Nawet w przypadku, gdy na koniec okresu rozliczeniowego podzielniki wskazują 0 jednostek - użytkownik jest obciążony minimalną ilością jednostek, wyliczoną dla lokalu zgodnie z Regulaminem.

PRZYKŁAD:

Na koniec okresu rozliczeniowego w budynku o powierzchni 2.500 m2 na podzielnikach kosztów ogrzewania odczytano łącznie 10.000 jednostek.

Tym samym w budynku średnio na 1m2 powierzchni przypadają 4 jednostki

            10.000 jedn. / 2.500 m2 = 4 jedn./m2

Zgodnie z Regulaminem, do rozliczenia lokalu przyjmuje się nie mniej niż 35% średniej ilości jednostek przypadających na 1m2 powierzchni w budynku (również w tych przypadkach, gdy zużycie jest niewielkie lub występuje brak zużycia). Zatem, 35 % z 4-ch jednostek wynosi 1,4 jednostki.

            4 jedn./m2 x 35% = 1,4 jedn./m2

Np. dla lokalu o powierzchni 50 m2 minimalna ilość jednostek do rozliczenia wynosi 70

            50 m2 x 1,4 jed. /m2 = 70 jedn.

W przypadku, gdy w tym przykładowym lokalu na elektronicznych podzielnikach kosztów ogrzewania nie odnotowano zużycia jednostek lub odnotowano zużycie nie przekraczające 70 jednostek, to użytkownik zostanie rozliczony z 70 jednostek.

W wyżej opisanym przykładzie przyjęto wartość jednostki rozliczeniowej = 2 zł/jed., tym samym wartość kosztów ogrzewania w części indywidualnej wyniesie 140 zł.

            70 jed. x 2 zł/jed. = 140 zł

Na całkowity koszt ogrzewania każdego lokalu składa się koszt indywidualny (wyliczony na podstawie odczytanych w budynku jednostek) oraz koszt wspólny (wyliczony wg powierzchni mieszkania).

Zatem, warto racjonalnie ogrzewać mieszkanie.

 

DOBRE RADY

Firma Minol ZENNER sp. z o.o. dzieli się DOŚWIADCZENIEM Z WIELU LAT PRAKTYKI http://www.minol.pl/main.php?idk=256 

Jak wietrzyć pomieszczenia?

Co oznacza „korek cieplny”? 

Jak zminimalizować straty ciepła przez okna?

Jak osiągnąć optymalny komfort cieplny (temperatura pomieszczenia)?

Czy uszczelnienie okien i drzwi się opłaca? 

Czy można uniknąć przeciągów?

Co się dzieje podczas wychładzania pomieszczeń?

Jak funkcjonują zawory termostatyczne?

Ogrzewanie w pomieszczeniach użyteczności ogólnej - wspólna odpowiedzialność mieszkańców. 

Jak wilgotność powietrza wpływa na indywidualne zapotrzebowanie na ciepło?

Jaka jest temperatura w mieszkaniu kiedy nie ma Państwa w domu?

Zapowietrzony grzejnik?

Jak racjonalne korzystać z ciepłej wody?

Jak uniknąć start wody zimnej ( cieknąca spłuczka z WC, kapiący kran, pranie, zmywanie naczyń, codzienna kąpiel w wannie, prysznic)

"JAK KORZYSTAĆ Z PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA” poradnik opracowany przez Zespół Specjalistów Stowarzyszenia ds. Rozliczenia Energii (kwiecień 2009) http://www.minol.pl/main.php?idk=300  

 


PLIK DO POBRANIA:


JAK SPRAWDZIĆ WARTOŚĆ ODCZYTU?  http://www.minol.pl/pub/dok/m7radio-instrukcjadlalokatora.pdf  

 

OKRES  ROZLICZENIOWY  2016/2017  

 


 

  

do góry  |