AKTUALNOŚCI
  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zaprasza zainteresowanych do składania podań w sprawie zawarcia umów na dzierżawę miejsc parkingowych.
10.03.2017


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zaprasza zainteresowanych do składania podań w sprawie zawarcia umów na dzierżawę miejsc parkingowych, które są aktualnie tworzone przy ul. Blankowej w Wałbrzychu. Podania prosimy składać do dnia 31.03.2017r.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Spółdzielni :
www.smpodzamcze.com.pl 

znajduje się „Regulamin określający zasady wydzierżawiania, udostępniania i korzystania z miejsc parkingowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu” oraz Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wysokości stawek czynszu dzierżawnego za przedmiotowe miejsca parkingowe ( dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 74/66-56-963 ).

 

Zarząd SM „PODZAMCZE”
w Wałbrzychu 

 


 

  

do góry  |