AKTUALNOŚCI
  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zaprasza do składania podań w sprawie zawarcia umów na dzierżawę miejsc parkingowych
13.10.2017


    

Sółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zaprasza do składania podań w sprawie zawarcia umów na dzierżawę miejsc parkingowych, które są aktualnie urządzane przy ul. Blankowej 44 - 44a w Wałbrzychu. Podania prosimy składać do dnia 10.11.2017r.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Spółdzielni : 
www.smpodzamcze.com.pl  

znajduje się „Regulamin określający zasady wydzierżawiania, udostępniania i korzystania z miejsc parkingowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu” oraz Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wysokości stawek czynszu dzierżawnego za przedmiotowe miejsca parkingowe ( dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 74/66-56-963 lub 961 ).

Zarząd SM „PODZAMCZE”
w Wałbrzychu

 

Stawki czynszu za dzierżawę miejsc parkingowych na parkingach tworzonych przez S M ,,Podzamcze’’

Zgodnie z Uchwałą nr 6 / 32 / 2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Podzamcze ’’ w Wałbrzychu z dnia 09 czerwca 2016 r. na parkingach tworzonych przez S M ,, Podzamcze ’’ w Wałbrzychu będą obowiązywały następujące stawki czynszu dzierżawnego : 

 1. stawka czynszu dzierżawnego dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Podzamcze” w Wałbrzychu: 30zł/m-c/netto plus podatek VAT,
   
 2. stawka czynszu dzierżawnego dla mieszkańców zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, niebędących członkami Spółdzielni: 40zł/m-c/netto plus podatek VAT,
   
 3. stawka czynszu dzierżawnego dla mieszkańców spoza zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu: 70zł/m-c/netto plus podatek VAT,
   
 4. stawka czynszu dzierżawnego dla osób (podmiotów) prowadzących działalność gospodarczą w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu: 60zł/m-c/netto plus podatek VAT,
   
 5. stawka czynszu dzierżawnego dla osób (podmiotów) prowadzących działalność gospodarczą w obiektach, niewchodzących w skład w zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu: 80zł/m-c/netto plus podatek VAT.

Stawki czynszu dzierżawnego obowiązują wyłącznie na miejscach parkingowych utworzonych na wydzielonych terenach, przeznaczonych na odpłatne miejsca parkingowe.

Regulamin określający zasady wydzierżawiania, udostępniania i korzystania z miejsc parkingowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu jest zamieszczony na stronie http://www.smpodzamcze.com.pl/strony-2/informator_regulaminy.htm 

 

 

 PLIK DO POBRANIA:

Regulamin określający zasady wydzierżawiania, udostępniania i korzystania z miejsc parkingowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej„Podzamcze”w Wałbrzychu 

  

do góry  |