AKTUALNOŚCI
  

ARCHIWUM WIADOMOŚCI - 2017


    
 1. Zarezerwowana w planie remontów na 2017 rok pula środków finansowych na prace remontowe wynikające z wniosków mieszkańców
 2. Wolne wnęki w budynkach przy ul. Fortecznej 40 oraz Senatorskiej 17
 3. Malowanie klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie) przy ul. Basztowej 19 
 4. Wolna wnęka pomiędzy 6 a 7 piętrem w budynku przy ul. Fortecznej 34 
 5. Prace związane z wymianą okien piwnicznych w budynku przy ul Senatorskiej 3, 5, 7, 9, 11 
 6. Wolne wnęki w budynkach przy ulicy Kasztelańskiej 44, 80, Palisadowej 14, 35, 75, Basztowej 27 
 7. Malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Hetmańskiej 4
 8. Prośba do lokatorów o pilne usunięcie rzeczy pozostawionych w pomieszczeniu technicznym (tzw. wózkowni, rowerowni) w piwnicy budynku przy ul. Basztowej 2
 9. Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne 
 10. Malowanie klatki schodowej w budynkach przy ul. Basztowej 21 i 31 
 11. W dniu 27.02.2017 występują zakłócenia w dostawie zimnej i ciepłej wody w związku z awarią głównej magistrali po stronie WZWiK
 12. Prace związane z wymianą okien na klatce schodowej oraz we wnękach między piętrami w budynku przy ul. Senatorskiej 2
 13. Dalszy ciąg zakłóceń w dostawie zimnej i ciepłej wody na Osiedlu Podzamcze
 14. U W A G A ! 
  POZOSTAWIANIE MEBLI, SPRZĘTU AGD ITP. PRZED BUDYNKAMI, W PIWNICACH SKUTKUJE PONOSZENIEM DODATKOWYCH KOSZTÓW
 15. Malowanie klatek schodowych, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie) w budynkach przy ul. Basztowej 23 oraz 33
 16. Wolna wnęka pomiędzy 5 a 6 piętrem w budynku przy ulicy Blankowej 11
 17. Wolne wnęki pomiędzy 7 a 8 piętrem i 8 a 9 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 35 oraz 10 a 11 piętrem w budynku przy ulicy Hetmańskiej 44
 18. Wolne pomieszczenia gospodarcze znajdujące się w piwnicach budynków przy ulicy Grodzkiej 16 oraz Kasztelańskiej 80
 19.  Trwają prace związane z usuwaniem skutków pożaru urządzeń instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Grodzkiej 11
 20. KOMUNIKAT Dotyczy mieszkańców budynku przy ul. GRODZKA 10, 12, 14
 21. Wolne wnęki pomiędzy 7 a 8 piętrem w budynku przy ul. Hetmańskiej 36 oraz pomiędzy 6 a 7 piętrem w budynku przy ul. Fortecznej 34 a także między 8 a 9 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowej 35 
 22. Wymiana okien na klatce schodowej oraz we wnękach między piętrami w budynku przy ul. Senatorskiej 4
 23. Wolna wnęka pomiędzy 1 a 2 piętrem w budynku przy ul. Poselskiej 17
 24. ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH WYWALAMY GRATY Z CHATY
 25. Prace związane z malowaniem klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie) przy ul. Basztowej 35
 26. ROZLICZENIE KOSZTÓW OGRZEWANIA
 27. Prace związane z remontem nawierzchni betonowej oraz wyznaczaniem stanowisk parkingowych na terenie parkingu przy Blankowej 1-11 
 28. Prace związane z wymianą okien na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Fortecznej 37 i 39
 29. Prace związane z malowaniem klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie) przy ul. Basztowej 25
 30. Wolne wnęki w budynkach przy ulicy Blankowej 37 oraz ulicy Grodzkiej 5, 7 i 34 
 31. Wolna wnęka między 10 a 11 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 97A 
 32. Wolna wnęka między parterem a 1 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 97 
 33. Wolna wnęka między 9 a 10 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowej 33 
 34. Wolne pomieszczenie gospodarcze znajdujące się w piwnicy budynku przy ulicy Grodzkiej 38 oraz wolne wnęki w budynkach przy ulicy Grodzkiej 26 i Kasztelańskiej 82 
 35. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zaprasza zainteresowanych do składania podań w sprawie zawarcia umów na dzierżawę miejsc parkingowych
 36. Spółdzielnia Mieszkaniowa “Podzamcze” informuje, że dnia 15.05.2017 r. w związku z zakończeniem sezonu grzewczego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” zostanie wyłączone centralne ogrzewanie 
 37. Malowanie klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie) w budynku przy ul. Basztowej 37 
 38. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że dnia 22.05.2017 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu dokona przełączenia zasilania sieci ciepłowniczej na inne źródło zasilania 
 39. Likwidacja krat zabudowanych na poddaszach budynków
 40. OGŁOSZENIE  
 41. W związku z przebudową sieci ciepłowniczej przy ul. Basztowej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., w dniach 05.06.2017 – 08.06.2017 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej   
 42. Prace związane z wymianą okien na klatce schodowej oraz we wnękach między piętrami w budynku przy ul Hetmańska 50  
 43. Wolne wnęki między 5 a 6 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 87 i 10 a 11 piętrem w budynku przy ul. Fortecznej 50 oraz wolne pomieszczenie gospodarcze znajdujące się w piwnicy budynku przy ulicy Palisadowej 93  
 44. PILNY KOMUNIKAT dla Klientów TAURONA
 45. Prace związane z wymianą drzwi wiatrołapu w budynku przy ul. Palisadowej 33 i 45  
 46. Prace związane z wymianą drzwi wiatrołapu w budynku przy ul. Palisadowej 33 i 45  
 47. Prace związane z remontem dachu budynku przy ul. Senatorskiej 3-21  
 48. Wymiana okien na klatce schodowej oraz we wnękach między piętrami w budynku przy ul. Hetmańskiej 52  
 49. Wolne wnęki w budynkach przy ulicy Hetmańskiej 40, Fortecznej 48 i Palisadowej 73  
 50. UWAGA Przesunięcie terminu wstrzymania dostawy ciepłej wody przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu  
 51. Malowanie klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie) przy ul. Basztowej 47  
 52. Prace związane z remontem ciągu pieszo jezdnego przy ul. Senatorskiej 6-12  
 53. Prace związane z wymianą drzwi wiatrołapów w budynku przy ul. Senatorskiej 30, 32, 34, 36, 38, 40  
 54. Prace związane z remontem nawierzchni chodnika od strony wejścia do budynku przy ul. Basztowej 56 do 64  
 55. Malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. 11 Listopada 97  
 56. Wolne wnęki w budynkach przy ulicy Senatorskiej 3, Grodzkiej 6, Palisadowej 93 oraz wolne pomieszczenia w budynkach przy ulicy Kasztelańskiej 16 i Blankowej 33 
 57. KOMUNIKAT dotyczący wstrzymania dostawy ciepłej wody 
 58. Prace związane z malowaniem klatki schodowej przy ul. Basztowej 49
 59. Remont parkingu szutrowego przy ul. Blankowej 23-33
 60. UWAGA !!! KONTROLE SEGREGACJI ODPADÓW 
 61. Harmonogram uzupełniania wody w instalacji c.o. w zasobach SM Podzamcze 
 62. UWAGA graty z chaty poza terminem 
 63. Wymiana elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania w budynku położonym przy ul. Hetmańskiej 2-4, Kasztelańskiej 2-4, Basztowej 45-47 
 64. W dniu 15.09.2017 r. od godz. 11:00 będzie uruchamiana instalacja centralnego ogrzewania
 65. Zwolnione zostało pomieszczenie techniczne na 11p budynku przy ul. Senatorskiej 13
 66. Światłowody w budynkach mieszkalnych S.M. „Podzamcze” w Wałbrzychu
 67. WYWALAMY GRATY Z CHATY !!! - PODZAMCZE 19 wrzesień br. 
 68. Kontrola w zakresie przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach 
 69. W budynku przy ul. Fortecznej 19-35 zostanie wstrzymana dostawa ciepła oraz ciepłej wody użytkowej do lokali mieszkalnych.’ 
 70. Prace związane z remontem ciągu pieszo jezdnego na odcinku przy ul. Fortecznej 22-24 (I etap). 
 71. Wolna wnęka pomiędzy 2 a 3 piętrem w budynku przy ulicy Hetmańskiej 44 
 72. Prace związane z utworzeniem miejsc parkingowych przy ul Blankowej 44
 73. Wolna wnęka między 10 a 11 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 30
 74. Wymiana balustrad przy schodach klatki schodowej w budynku przy ul. 11 Listopada 97
 75. Prace związane z remontem nawierzchni betonowej oraz wyznaczaniem stanowisk parkingowych na terenie parkingu przy ul. Blankowej 44 – 44a w Wałbrzychu
 76. Wolna wnęka pomiędzy 7 a 8 piętrem w budynku przy ul. Fortecznej 50
 77. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zaprasza do składania podań w sprawie zawarcia umów na dzierżawę miejsc parkingowych
 78. Prace związane z wymianą okien piwnicznych w budynku przy ul. Fortecznej 32-40

 


 
  

do góry  |