INFORMATOR INTERESANTA
  

  Przyjmowanie skarg i wniosków
  Zarząd Spółdzielni


    

 

 HARMONOGRAM 
PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU 
W MIESIĄCU STYCZNIU 2018 r.
 W KAŻDY WTOREK W GODZ. OD 12.00 DO 16.00

 

Data

Członkowie Zarządu pełniący dyżur

Pokój

02.01.2018 r. Tadeusz Choczaj 
Prezes Zarządu

26

09.01.2018 r. Jerzy Kristen
Z-ca Prezesa ds. Technicznych

26

16.01.2018 r. Tadeusz Choczaj 
Prezes Zarządu

26

23.01.2018 r. Jerzy Kristen
Z-ca Prezesa ds. Technicznych

26

30.01.2018 r. Tadeusz Choczaj 
Prezes Zarządu

26

 


 

  

do góry  |