Podziekowania

  
 

 1. Podziękowanie od koordynatora projektu Uniwersytet III Wieku

 2. Podziękowanie od V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu

 3. Podziękowanie od księdza Ryszarda Szkoły Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła

 4. Podziękowanie od Prezesa Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Przewodniczącej Rady Miejskiej Wałbrzycha

 5. Podziękowanie od Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 14 w Wałbrzychu

 6. Podziękowanie od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wałbrzychu

 7. Podziękowanie od Prezesa Wałbrzyskiego Klubu Wędrowców PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej

 8. Podziękowanie od Wałbrzyskiego Klubu Biegacza "Zamek Książ"

 9. Dyplom honorowy od Zarządu Głównego PTTK

 10. Podziękowanie za współpracę od Piotra Kruczkowskiego

 11. Podziękowanie od Prezesa Ludowego Kolarskiego Klubu Sportowego "Górnik Wałbrzych"

 12. Podziękowanie od Prezesa Klubu LOK przy ECRA

 13. Podziękowanie od Prezesa Fundacji RECAL

 14. Podziękowanie od Zespołu Pracy Socjalnej nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

 15. Podziękowanie od Zarządu Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych Oddział Wałbrzych

 16. Dyplom od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. za zwycięstwo w konkursie Funduszu Naturalnej Energii
 17. Podziękowanie dla Kazimierza Staszewskiego od wychowanków 
 18. Podziękowanie od Wałbrzyskiego Klubu Biegacza dla Spółdzielni Mieszkaniowej " Podzamcze"
 19. Podziękowanie od Dolnoślaskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
 20. Podziękowanie od Szkoły Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu
 21. Podziękowanie od "Fundacja Nasza Ziemia"
 22. Podziękowanie od organiztorów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zimowych Igrzyskach Olimpijskich - "Droga do Soczi"
 23. Dyplom za zdobycie I miejsca w konkursie plastycznym
 24. Podziękowanie od Stowarzyszenia Aktywizacji Społecznej TuRazem i firmy SEKA S.A.
 25. Podziękowanie od Klubu Łączności Ligi Obrony Kraju przy Europejskim Centrum
  Radiokomunikacji Amatorskiej
 26. Podziękowanie od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu
 27. Podziękowanie od Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych (1)
 28. Podziękowanie od Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych (2)
 29. Podziękowanie od Prezesa Zarządu Fundacji Nasza Ziemia
 30. Dyplom za pierwsze miejsce w Spółdzielczym Turnieju Piłki Nożnej
 31. Dyplom za wyróżnienie w konkursie Puchar Recyklingu
 32. Dyplom z podziękowaniem od Fundacji RECAL
 33. Podziękowanie od Przedszkola nr 14
 34. Podziękowanie od Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Rodzin i Osób z Chorobą Alzheimera
 35. Dyplom dla Ośrodka Społeczno – Kulturalnego SM Podzamcze
 36. Podziękowanie od Klubu Łączności Ligi Obrony Kraju przy Europejskim Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej
 37. Dyplom od Urzędu Dozoru Technicznego
 38. Podziękowanie od LKKS „Górnik” Wałbrzych
 39. Podziękowanie od Ministerstwa Sportu i Turystyki
 40. Podziękowanie za współudział w organizacji XVI Przeglądu Kolęd i Pastorałek Przedszkolaków
 41. Podziękowanie od Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Rodzin i Osób z Chorobą Alzheimiera
 42.  Podziękowanie od DZPK O/Wałbrzych

 43. Podziękowanie za udział i pomoc w organizacji konkursu plastycznego „Kartka z wakacji”

 44. Medal od Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego

 45. Certyfikat za udział w jubileuszowej 25 Akcji Sprzątanie świata - Polska Fundacji Nasza Ziemia

 46. Gratulacje od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

 47. Certyfikat uczestnictwa w 28 Akcji Sprzątanie Świata - Polska

 48. Podziękowanie ze Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu

 49. Medal za 15-letnią współpracę od Zarządu Głównego PTTK

 

 

 

do góry  |