Sekcje

  
 

Działalność Ośrodka Społeczno-Kulturalnego

Początki działalności społeczno-kulturalnej na osiedlu "Podzamcze" sięgają 1978 roku. Wówczas przy ul. Grodzkiej 33 rozpoczął swą działalność Klub organizował głównie plenerowe imprezy sportowe. Jednak w celu zaspokajania pojawiających się potrzeb mieszkańców w 1996 roku rozpoczął funkcjonowanie Ośrodek Społeczno-Kulturalny w obiekcie biurowym Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze".

Ośrodek realizuje swoje cele w oparciu o program, który obejmuje: upowszechnianie kultury, popularyzację różnych form aktywnego wypoczynku, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, stymulowanie działań integrujących społeczną lokalność oraz organizację turniejów i zawodów sportowych. Do cyklicznych działań Ośrodka zaliczyć należy organizowanie ferii zimowych, wakacji letnich dla dzieci i młodzieży, imprez w ramach cyklicznych obchodów Dni Podzamcza oraz wielu innych wydarzeń.

Obecnie podzamczański Ośrodek Społeczno Kulturalny znany jest w całym Wałbrzychu. Nowoczesna, stale modernizowana i estetyczna baza przyciąga dzieci, młodzież szkolną, akademicką i osoby dorosłe.
Funkcjonujące sekcje zainteresowań stwarzają możliwość rozwijania zainteresowań w wielu dziedzinach. We wszystkich sekcjach sportowo - kulturalnych uczestniczą osoby młode jak i starsze, dzięki czemu zanika bariera pokoleniowa, a zajęcia mają charakter integracyjny.

Doświadczona kadra instruktorska dokłada wszelkich starań, aby zajęcia były ciekawe i dawały zadowolenie ich uczestnikom. Członkowie sekcji biorą udział w różnego rodzaju zawodach, konkursach i koncertach organizowanych nie tylko na terenie naszego miasta, ale również o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym, na których niejednokrotnie zdobywają wyróżnienia i najwyższe laury.

 

 

do góry  |