Stali bywalcy

  
 

Poza stałymi sekcjami, w których dzieci i młodzież rozwijają swoje zainteresowania, z pomieszczeń Ośrodka Społeczno Kulturalnego korzystają różne stowarzyszenia oraz kluby, których członkowie są naszymi stałymi bywalcami. Ośrodek współpracuje na wielu płaszczyznach z różnymi instytucjami, organizacjami, a doświadczenie jakie zdobywa przyczynia się do tego, że jego działania stają się coraz bardziej profesjonalne i nakierunkowane na oczekiwania zainteresowanych. Współpraca ta owocuje powstawaniem nowych imprez, wspólnych koncertów, zabaw i zawodów sportowych, a także spotkaniami umożliwiającymi rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy o otaczającej rzeczywistości.

Amatorskie zespoły muzyczne, którym udostępnia się pomieszczenia OSK celem przeprowadzania prób i doskonalenia swoich umiejętności, w ramach współpracy prezentują się na różnorodnych imprezach organizowanych przez Ośrodek dla mieszkańców Podzamcza.

 

do góry  |