AKTUALNOŚCI
  

"Chrońmy swoje środowisko" 
28.03.2011


    

Jednym z najistotniejszych zagrożeń dla środowiska w Polsce jak i w naszym regionie są odpady, powstające jako produkt uboczny działalności gospodarczej i bytowej człowieka.

Każdy z nas chciałby mieszkać w czystym środowisku. 

Dlatego konieczne jest podjęcie stosownych działańprowadzących do zmniejszenia ilości powstających odpadów. Segregacja odpadów to jeden ze sposobów pozwalającychna ich ograniczenie. 

Prosimy Mieszkańców "Podzamcza", aby nie wyrzucali do śmietników szkła, papieru oraz plastiku lecz pozostawiali je w pojemnikach przygotowanych do segregacji odpadów. 

Przyczynicie się Państwo w ten sposób do ochrony środowiska oraz co jest bardzo ważne, do zmniejszenia opłat za wywóz nieczystości.

Wszystkie zebrane, zużyte materiały są poddane recyklingowi, dzięki czemu:o zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska,o odzyskuje się wiele cennych surowców,o zmniejsza się ilość odpadów na wysypisku.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze"

 


 

  

do góry  |