AKTUALNOŚCI
  

Wywalamy graty z chaty na koszt sąsiadów !!!
30.09.2010 - Administracja Spółdzielni


    

Szanowni lokatorzy zwracamy uwagę na zjawisko występujące na terenie Osiedla dot. wystawiania gabarytów tj. mebli, materiałów budowlanych, okien z demontażu, sprzętu AGD, itp. przed wejściami do budynku.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem porządku domowego § 2 pkt 2,7,8 mieszkańcy przeprowadzający remont bądź wymianę mebli zobowiązani są do usuwania wyposażenia mieszkań we własnym zakresie i na własny koszt.

Nie zachowanie tego obowiązku przez lokatorów, powoduje konieczność usunięcia przez Spółdzielnię tych przedmiotów, jednak koszt wywozu ponosicie Państwo jako lokatorzy danej nieruchomości.

Dlatego dbajmy o to, aby każdy z lokatorów wykonujących modernizację lub remont mieszkania nie obciążał pozostałych mieszkańców kosztami prac wykonywanych w swoim lokalu .

Poniżej zamieszczamy fotografie przedstawiające w/w zjawisko.

       

 


 

  

do góry  |