AKTUALNOŚCI
  

UWAGA na oszustów


    

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że wpływają do Spółdzielni informacje o osobach podszywających się pod pracowników Spółdzielni, proponujących wykonywanie różnych prac tj. wymianę okien, drzwi, montaż domofonów itp.

Wobec powyższego Zarząd Sp-ni przypomina, że wszyscy " wykonawcy ", którzy działają
w zasobach i na terenach Spółdzielni i za zgodą Spółdzielni posiadają " upoważnienia " lub " zlecenia " ( z pieczątkami i podpisami ) na określony zakres robót.

" Wykonawcy " nie pobierają od mieszkańców żadnych opłat i nie wymagają podawania żadnych danych z dowodów osobistych.

Ponadto o realizacji prac planowanych, Spółdzielnia informuje mieszkańców komunikatami umieszczanymi w gablotach na klatkach schodowych.

W celu potwierdzenia wiarygodności firmy, należy dzwonić do Działu Eksploatacji Spółdzielni Mieszkaniowej tel. 074 / 66-56-966 do 969.

Wszelkie próby wyłudzania pieniędzy prosimy zgłaszać bezpośrednio do Policji na nr tel. 997.

Administracja

 


 

  

do góry  |