AKTUALNOŚCI
  

KOMUNIKAT 
21.02.2012


    

W związku z przeprowadzoną kontrolą przeciwpożarową budynku i stwierdzonymi nieprawidłowościami Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu zgodnie z § 5 ust. 1, 2, 3, 4, § 9 ust. 2, 9, § 14 ust. 4, 6 oraz § 19 ust. 11 Regulaminu porządku domowego oraz zasad podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu wzywa mieszkańców do:

  • niezwłocznego posprzątania i zabezpieczenia ( zamknięcia ) komórek piwnicznych przynależnych do poszczególnych lokali mieszkalnych. Obecny stan komórek piwnicznych stwarza zagrożenie pożarowe i epidemiologiczne, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami,
  • niezwłocznego usunięcia z klatek schodowych oraz z suszarni mebli, kwiatów, dywanów i wykładzin oraz innych rzeczy nagromadzonych przez mieszkańców.


 

  

do góry  |