AKTUALNOŚCI
  

Spotkanie z Panem Jerzym Tutajem członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego
04.06.2012


    
W dniu 1 czerwca 2012 roku w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze odbyło się spotkanie z Panem Jerzym Tutajem - Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych ze Świdnicy, Świebodzic i Wałbrzycha (Skarbek, Górnik i Podzamcze) oraz członkowie Rady Nadzorczej SM Podzamcze.

Przedmiotem spotkania była ocena możliwości skorzystania przez spółdzielnie mieszkaniowe środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oraz na lata 2014 - 2020.

Pan Jerzy Tutaj przedstawił aktualny stan wykorzystania i zaangażowania środków unijnych zrealizowanych i realizowanych projektów w ramach RPO WD. Zwrócił również uwagę na priorytet związany z "Odnową zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska", a w szczególności na działanie 9.1., w ramach którego spółdzielnie mieszkaniowe mogą aplikować o środki unijne.

Przedstawiciele spółdzielni w swoich wystąpieniach podkreślali konieczność dofinansowania modernizacji zasobów spółdzielczych oraz odnowy zdegradowanych przestrzeni publicznych.

Pan Jerzy Tutaj zaprosił przedstawicieli spółdzielni do współpracy w zakresie przygotowania założeń do perspektywy czasowej na lata 2014 - 2020.
Kolejne spotkanie wstępnie ustalono na dzień 15 czerwca i odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

 

   

   

 


 

  

do góry  |