AKTUALNOŚCI
  

Społeczny opiekun klatki schodowej - oferta
14.01.2013


    
W trosce o lokatorów jak i budynki należące do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu , zwracamy się do wszystkich osób, którym nie jest obojętny wygląd naszego osiedla, klatek schodowych jak również wysokość opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych, o podjęcie współpracy ze Spółdzielnią, poprzez pełnienie roli społecznego opiekuna klatki schodowej.

ZAKRES UPRAWNIEŃ I DZIAŁANIA OPIEKUNA KLATKI SCHODOWEJ

  • Współpraca z Administratorem w zakresie: porządku, drobnych napraw i konserwacji oraz ewentualnych dewastacji.
  • Zgłaszanie Administratorowi zauważonych usterek, wszelkich przejawów dewastowania mienia oraz zaniedbań w utrzymaniu czystości.
  • Dokonywanie oceny wykonywanych na klatce schodowej robót remontowych, konserwacyjnych i przekazywanie uwag Administratorowi.
  • Dokonywanie oceny pracy firm i osób odpowiedzialnych za sprzątanie terenu wokół klatki schodowej.
  • Pomoc w zakresie kontroli wywozu śmieci i poboru mediów.
  • Zgłaszanie niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania przez lokatorów piwnic i wnęk.
  • Współpraca z Działem Technicznym w zakresie potrzeb konserwacyjnych i remontowych na klatce schodowej.
  • Zgłaszanie do Administracji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej lub Policji wszelkich spraw związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa i ppoż.
  • Przypominanie współlokatorom konieczności przestrzegania Regulaminu Porządku Domowego.
  • Przekazywanie do Administracji wniosków i opinii mieszkańców.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt ze Spółdzielnią pod nr tel. 74/66-56-966 do 69 lub osobiście w siedzibie przy
Al. Podwale 1 pok. nr 3 

Administracja

 


 

  

do góry  |