AKTUALNOŚCI
  

Informacja dotycząca "Rewolucji Śmieciowej"
22.02.2013


    
Od 1 lipca 2013r. zacznie funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha wejdą w życie i Gmina zacznie pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości, zapewniając w zamian świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" również od wielu miesięcy przygotowuje się do "rewolucji śmieciowej", uczestnicząc w licznych spotkaniach poświęconych temu zagadnieniu.

Kolejne spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miejskiego Wałbrzycha odbyło się w dniu 19.02.2013r. w Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze". Spotkanie poprowadziła Pani Aleksandra Winiarska - Kierownik Biura Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni Prezesi wałbrzyskich spółdzielni mieszkaniowych: "Górnik", "Skarbek", "Poniatów" i Prezes firmy "Alba" sp. z o.o. oraz Zarząd i pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze".

Omawiano problemy związane z wdrażaniem Uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha, m.in.

  • - składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    - sposób naliczania opłaty od lokali użytkowych
    - selektywnej zbiórki odpadów przez mieszkańców i odbioru odpadów przez operatora
    - wyposażanie nieruchomości w pojemniki i dogęszczenie Osiedla "gniazdami segregacji"
    - kontrolą segregacji odpadów

Urząd Miejski Wałbrzycha zapowiedział przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w taki sposób, aby każdy mógł zapoznać się z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi, m.in. poprzez:

- materiały informacyjne ( ulotki, broszury ),
- informację w mediach,
- otwarcie punktu informacyjnego,
- cykl spotkań z mieszkańcami, również z mieszkańcami Osiedla Podzamcze.

O terminach spotkań zostaną Państwo poinformowani poprzez komunikaty umieszczone w tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze"


 

  

do góry  |