AKTUALNOŚCI
  

Kontrola szczelności instalacji gazowej
04.03.2013


    
Spółdzielnia Mieszkaniowa PODZAMCZE informuje, że rozpoczęto obowiązkową coroczną kontrolę szczelności instalacji gazowej na osiedlu według następującego harmonogramu:

ul. Kasztelańska        - 04.03 - 30.03
ul. Grodzka               - 01.03 - 30.03
ul. Hetmańska           - 01.03 - 15.03
ul. Basztowa             - 01.03 - 15.03
ul. Blankowa             - 04.03 - 30.03
ul. Palisadowa           - 15.03 - 20.04
ul. Forteczna             - 02.04 - 30.04
ul. Senatorska           - 02.04 - 30.04
ul. Poselska               - 06.05 - 11.05
ul. Wiejska                - 06.05 - 11.05
ul. Porcelanowa         - 06.05 - 11.05
ul. 11 Listopada         - 06.05 - 11.05

Szczegółowe informacje ze wskazaniem dni i godzin kontroli będą umieszczone w każdej bramie indywidualnie, łącznie z numerem telefonu do pracownika przeprowadzającego czynności kontrolne.

W trakcie przeprowadzania kontroli szczelności instalacji gazowej w każdym mieszkaniu winna znajdować się dorosła osoba, która umożliwi pracownikom dostęp do instalacji gazowej w celu wykonania wyżej wymienionych czynności.
Każdy pracownik dokonujący kontroli posiada identyfikator i upoważnienie.

Obowiązek corocznej kontroli szczelności instalacji gazowej wynika m.in.: z ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).

 


 

  

do góry  |