AKTUALNOŚCI
  

Tylko RAZEM możemy obniżyć koszty funkcjonowania naszej Spółdzielni
29.05.2013


    
Zapraszamy serdecznie do poparcia inicjatywy mającej na celu zmniejszenie kwot odprowadzanych przez Spółdzielnię do Urzędu Skarbowego, a które mogłyby być wydatkowane na cele statutowe.

Problem dotyczy wprowadzenia sześć lat temu obciążenia podatkiem dochodowym przychodów spółdzielni z tytułu tzw. działalności gospodarczej. W roku 2012 byłoby to zmniejszenie o kwotę ponad 161.000,00 zł.

Apelujemy do Państwa o przyłączenie się do akcji i poparcie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przygotowane listy poparcia udostępnione są w SM Podzamcze w sekretariacie, administracji, czynszach i OSK.

Tylko przy Państwa zaangażowaniu osiągniemy wspólny cel!


 

  

do góry  |