AKTUALNOŚCI
  

UWAGA MIESZKAŃCY!!! - dot. kradzieży kabli


    

W ostatnim okresie doszło do kradzieży kabli sterujących łączących kabiny dźwigów z maszynowniami. Kradzieże te spowodowały nie tylko straty materialne i wielogodzinne postoje zdewastowanych dźwigów, ale są również bardzo groźne z uwagi na możliwość powstania wypadku - złodzieje pozostawiają otwarte drzwi na piętrach, przy spuszczonej kabinie dźwigu. Wszystkie zaistniałe przypadki zostały zgłoszone Policji i Straży Miejskiej.

Dlatego też Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu zwraca się z prośbą o :

 • zwrócenie szczególnej uwagi na osoby postronne, niezamieszkałe w Państwa budynku, które
  zachowują się podejrzanie, manipulują przy dźwigu osobowym, czy też innym wyposażeniu
  budynku,

 • powiadomienie służb mundurowych o zauważonych przez Państwa osobach zachowujących się
  podejrzanie lub dewastujących wyposażenie budynku,

 • bezwzględne sprawdzanie, czy po otwarciu drzwi kabiny, za drzwiami znajduje się kabina,
  ( przypominamy, że dzieci w wieku poniżej 12 lat nie mogą korzystać z urządzeń dźwigowych
  bez opieki osób dorosłych ),

 • natychmiastowe powiadamianie służb Spółdzielni lub konserwatorów dźwigów o wszelkich
  postojach dźwigów i innych, zauważonych nieprawidłowościach,

 • zamykanie drzwi wejściowych do budynku i natychmiastowe zgłaszanie niesprawnych
  domofonów, a także o otwieranie drzwi wejściowych wyłącznie znanym Państwu osobom. Prosimy Państwa o zachowanie czujności i pomoc w ochronie przed dewastacją budynków i ich wyposażenia.

Zarząd S.M. "Podzamcze"
w Wałbrzychu

 

*  *  *

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na wszystkie obce osoby (dzieci), które przebywają na klatkach schodowych i w windach .

Powyższe spowodowane jest dewastacją dźwigów poprzez demontaż lub uszkodzenie części, które znajdują się na kabinie dźwigu oraz odblokowywanie drzwi na różnych piętrach, co z kolei grozi wypadkiem wpadnięcia do podszybia.

Prosimy o ostrożne korzystanie z dźwigów, przed wsiadaniem do windy sprawdzenie czy winda znajduje się na właściwym piętrze.

O wszelkich zauważonych usterkach w dźwigu prosimy pilnie powiadomić w godzinach urzędowania Administrację Osiedla tel. 74/665 69 66 do 69 a po godzinach portiernię tel. 74/665 69 56, natomiast Policję tel. 997 i Straż Miejską tel. 986 o zauważonych dewastacjach.

Informujemy, że osobom nieuprawnionym, przebywającym na kabinie dźwigu, grozi śmiertelne niebezpieczeństwo.

Administracja 

 


 

  

do góry  |