AKTUALNOŚCI
  

Wolna wnęka przy ul. Fortecznej 22
30.10.2014


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 3 a 4 piętrem w budynku przy ul. Fortecznej 22.

Zainteresowanych lokatorów z budynku przy ul. Fortecznej 22, prosimy o składanie podań w terminie do 12.11.2014 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki, w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,

 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,

 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,

 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,

 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego
  członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,

 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej
  kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.

 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 13.11.2014r. 

Administracja

 


 

  

do góry  |