AKTUALNOŚCI
  

Prosimy o przestrzeganie zasad wynikających z Regulaminu Porządku Domowego


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu przypomina, że zgodnie z Regulaminem Porządku Domowego :

  • § 6 pkt 7 - wyrzucanie przez okna i balkony jakichkolwiek śmieci, butelek, niedopałków papierosów itp. oraz wykładanie na balkonach, parapetach okien oraz terenach przydomowych pożywienia dla ptactwa jest zabronione,
     
  • § 6 pkt 8 - mieszkańcy każdego piętra zobowiązani są do sprzątania solidarnie korytarza klatki schodowej do poniżej położonego piętra a użytkownicy wnęk między piętrami zobowiązani są do utrzymywania czystości w obrębie przydzielonego pomieszczenia.

Prosimy o przestrzeganie zasad zawartych w w/w Regulaminie,
szczególnie mieszkańców budynku przy ul. Basztowej 60

Administracja

 


 

  

do góry  |