AKTUALNOŚCI
  

ROZLICZENIE KOSZTÓW ZA MEDIA
(woda, ogrzewanie, gaz, energia elektryczna do części wspólnych i oświetlenia zewnętrznego)


    

Podstawę rozliczania kosztów za media stanowią obowiązujące w Spółdzielni Regulaminy.  

 ROZLICZENIE KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY:

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody zimnej i ciepłej, odprowadzania ścieków oraz zasad montażu, użytkowania i wymiany legalizacyjnej wodomierzy elektronicznych ze zdalnym odczytem w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “Podzamcze” w Wałbrzychu  https://www.smpodzamcze.com.pl/strony-2/informator_regulaminy.htm  

Zgromadzenie WZWiK Uchwałą Nr 3/XIX/2017 z dnia 01.12.2017r. przedłuża obowiązywanie dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

W związku z Uchwałą Nr 2/XIII/2016 z dnia 05.12.2016 r. Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., przeprowadzono analizę taryfy zatwierdzonej przez Zgromadzenie W Z W i K i jej wpływ na wysokość ponoszonych kosztów zakupu zimnej wody wodociągowej i odprowadzania ścieków oraz wysokość dotychczas obowiązującej zaliczki. Wysokość zaliczki od dnia 01 marca 2017r. dla lokali mieszkalnych wynosi 
14,76 zł/brutto/m
3.

Podgrzanie wody wodociągowej zimnej - Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Podzamcze ’’ w Wałbrzychu.

  

ROZLICZENIE KOSZTÓW OGRZEWANIA:

Regulamin rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Podzamcze ’’ w Wałbrzychu https://www.smpodzamcze.com.pl/strony-2/informator_regulaminy.htm 

 

ROZLICZENIE KOSZTÓW GAZU:

Wobec zmiany cen paliwa gazowego, kontynuując realizację zadań określonych w Programie działania Spółdzielni na lata 2016-2020 w zakresie różnicowania stawek opłat zaliczkowych w poszczególnych budynkach, po szczegółowej analizie zużycia gazu w budynku i liczby osób zgłoszonych do zamieszkiwania, od 01.01.2018r. wprowadzono nową wysokość opłat zaliczkowych na pokrycie kosztów zużycia gazu dostarczanego do lokali w zasobach Spółdzielni. (Zał. 3: Zestawienie opłat zaliczkowych za gaz dostarczany do lokali mieszkalnych od 01.01.2018r.). 

Wynegocjowane przez Spółdzielnię na okres od 01.06.2016 do 31.12.2017r. promocyjne ceny za paliwo gazowe, umożliwiły znaczne obniżenie kosztów i zaliczek za gaz w tym okresie. Nowe stawki opłat zaliczkowych uwzględniają promocję PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. „Stale Niska Cena” oraz cenę wynegocjowaną przez Spółdzielnię w ramach Indywidualnej wyceny paliwa gazowego na 2018r.

 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA ( parter O S K - pok. 25) udziela wyjaśnień m.in :

  • w sprawach TECHNICZNYCH (dot. wodomierzy, grzejników ) - tel. 74/66 56 959 lub -962
  • o SPOSOBIE ROZLICZANIA kosztów zakupu i dostawy mediów - tel. 74/66 56 976 (woda, gaz) ; 74/66 47 251 (ogrzewanie, energia elektryczna w części wspólnej budynku)
  • informacja o STANIE KONTA FINANSOWEGO (czynsze, windykacja) - tel. 74/66 56 974

 


 

  

do góry  |