AKTUALNOŚCI
  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje...
25.11.2016


    

Komunikat dotyczący oszczędzania energii elektrycznej w częściach wspólnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że wpłynęła skarga dotycząca pozostawiania przez lokatorów zapalonego światła w piwnicy.

Przypominamy, że każdy mieszkaniec osiedla, bez względu na rodzaj zajmowanego lokalu mieszkalnego (lokatorski, własnościowy, umowy najmu) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w „Regulaminie porządku domowego oraz zasadami podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu”, który mówi: :
§ 1 pkt 3 Mieszkańcy mają obowiązek dbania o wspólne mienie Spółdzielni oraz obowiązek używania mieszkań, piwnic i innych pomieszczeń wspólnego użytku zgodnie z ich przeznaczeniem oraz chronienia ich przed dewastacją.

W trosce o wspólne mienie Spółdzielni jak również w celu zmniejszenia obciążeń finansowych mieszkańców, nie należy pozostawiać zapalonych świateł w piwnicach, na korytarzach piwnicznych, w pralniach, suszarniach itp., a także w ciągu dnia na klatkach schodowych, jeżeli nie jest ono włączane automatycznie. Nie należy również blokować wyłączników oświetlenia zapałkami, patykami, itp., gdyż takie działanie powoduje nie tylko awarie automatów oświetleniowych, ale zwiększa koszty energii elektrycznej.

ul. Basztowa 21 Administracja

 


 

  

do góry  |