AKTUALNOŚCI
  

Wolne wnęki w budynkach przy ulicy Kasztelańskiej 44, 80, Palisadowej 14, 35, 75, Basztowej 27
27.01.2017


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka znajdująca się pod schodami w piwnicy budynku przy ulicy Kasztelańskiej 44.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 06.02.2017 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.
Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,

 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,

 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,

 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,

 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,

 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.

 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 06.02.2017r. Administracja

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolnione zostało pomieszczenie w piwnicy w budynku przy ulicy Palisadowa 14.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 06.02.2017 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 07.02.2017r. Administracja

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 7 a 8 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 35.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 06.02.2017 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
  - aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 07.02.2017r. Administracja

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 10 a 11 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 75.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 06.02.2017 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 07.02.2017r. Administracja

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pomiędzy 10 a 11piętrem w budynku przy ulicy Basztowej 27.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 07.02.2017r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 09.02.2017r. Administracja

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 7 a 8 piętrem w budynku przy ulicy Kasztelańskiej 80.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 09.02.2017 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 10.02.2017r. Administracja

 


 

  

do góry  |