AKTUALNOŚCI
  

Plan remontów na rok 2017 w ramach prac wynikających z wniosków mieszkańców
28.02.2017


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje,  że po weryfikacji 27 złożonych wniosków pod względem merytorycznym, technicznym, finansowym, prawnym, a także pilności realizacji, do planów remontów na rok 2017 w ramach prac wynikających z wniosków mieszkańców przyjęto poniższe remonty :

 

1.                   Budynków ul. Basztowej 45-47, 49-51:

·                     wymianę drzwi wejściowych do piwnic

·                     kontynuację remontu nawierzchni ciągów pieszych przy ul. Basztowej 49

2.                   Budynków ul. Blankowej 11-19 oraz ul. Blankowej 23-41:

·                     wyłożenie wykładzin w pomieszczeniach suszarni w budynku przy ul. Blankowej 11-19

3.                  Budynków ul. Kasztelańskiej 42-46, 72-82:

·                     montaż czujników ruchu na ostatniej kondygnacji

·                     rozpoczęcie remontu ciągu pieszego przy ul. Kasztelańskiej 42-46 od strony balkonów

4.                   Budynków ul. Kasztelańskiej 84, 86, 88 :

·                     rozpoczęcie remontu parkingów w obszarze nieruchomości z tyłu budynku przy ul. Kasztelańskiej 88

5.                   Budynków ul. Fortecznej 2-20, 22-40 oraz ul. Senatorskiej 3-21:

·                     montaż dodatkowego słupa oświetleniowego przy placu zabaw pomiędzy ul. Forteczną i ul. Senatorską

·                     remont posadzki i wentylacji w suszarni przy ul. Senatorskiej 21

6.                  Budynków ul. Grodzkiej 4-20, 22-40, 42-54:

·                     ułożenie wykładziny w suszarniach

·                     demontaż kraty na łączniku klatek schodowych- XI p.

            Na nieruchomości przy ul. Palisadowej 71-93 postanowiono przeznaczyć przyznane środki na roboty ogólnobudowlane.

            Zgłoszone prace polegające na remoncie istniejących ciągów pieszych oraz pieszo- jezdnych nie mogą zostać zrealizowane przez Spółdzielnię, ponieważ wskazane tereny nie należą do Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”- są w posiadaniu Gminy Wałbrzych.


 

  

do góry  |