AKTUALNOŚCI
  

Informacja o niestrzeżonym parkingu położonym w rejonie 
ul. Blankowej 44-44a
24.11.2017


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze w Wałbrzychu informuje, że powołana przez Zarząd Spółdzielni Komisja dokonała wyboru 56 osób, z którymi zostaną podpisane umowy dzierżawy miejsc parkingowych.

Do Spółdzielni wpłynęły 92 podania w tym:

  • 76 podań zostało złożonych przez członków Spółdzielni,

  • 1 podanie zostało złożone przez osobę, która nie jest członkiem Spółdzielni,

  • 15 podań zostało złożonych przez mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Blankowa 34-42.

Wszystkie miejsca parkingowe, które zostały wydzielone i oznaczone na omawianym parkingu zostały w drodze losowania przypisane przez Komisję 56 osobom, które zostały wybrane wyłącznie spośród członków Spółdzielni. Jednocześnie informujemy, że do tych wybranych osób w dniu dzisiejszym zostały wysłane pisma informujące z prośbą o dokonanie wpłaty do dnia 30.11.2017r. na konto Spółdzielni : 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500, niżej wymienionych kwot :

                zabezpieczenia finansowego umowy : 111 zł
                kaucji za pilot do sterowania bramą :  100 zł
                -----------------------------------------------------------
                               łącznie:                            211 zł

Zapraszamy wybrane osoby do Działu Technicznego Spółdzielni (tel. 74/66-56-963 lub 961, pok. 39) z dowodem wpłaty w/w kwoty łącznej w celu podpisania umowy dzierżawy przydzielonego w drodze losowania miejsca parkingowego (treść umowy załączamy).

Do pozostałych osób, które nie zostały wybrane przez Komisję również w dniu dzisiejszym zostały wysłane pisma informujące.

Zarząd S.M. Podzamcze


PLIK DO POBRANIA:


 

 


 

  

do góry  |