AKTUALNOŚCI
  

Wolne pomieszczenie w piwnicy budynku przy ulicy Blankowej 46 do indywidualnego odpłatnego użytku oraz prace związane z malowaniem klatki schodowej w budynku przy ul. 11 Listopada 95
29.11.2017


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka na XI piętrze obok maszynowni dźwigu w budynku przy ulicy Kasztelańskiej 78.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 13.12.2017 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,

 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,

 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,

 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,

 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,

 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.

 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 13.12.2017r. 

Administracja 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolnione zostało pomieszczenie w piwnicy do indywidualnego odpłatnego użytku, w budynku przy ulicy Blankowej 46.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 11.12.2017 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,

 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,

 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,

 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,

 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego
  członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem pomieszczenia gospodarczego.

 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej
  kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.

 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 12.12.2017r. Administracja 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od 01-12-2017 r. w budynku przy ul. 11 Listopada 95 rozpoczną się prace związane z malowaniem klatki schodowej przez firmę „GRABMA”.

Prosimy o zabranie z klatki schodowej wszelkiego rodzaju rzeczy tj. meble, kwiaty itp. oraz udostępnienie wszystkich pomieszczeń wspólnego użytku w celu ich pomalowania.

Za powstałe w związku z tym uciążliwości przepraszamy

 

 


 

  

do góry  |