AKTUALNOŚCI
  

Wolna wnęka między 6 a 7 piętrem w budynku przy ulicy Blankowej 41 oraz możliwość wynajęcia zwolnionej części pomieszczenia po węźle ciepłowniczym zlokalizowanym w piwnicy budynku przy ul. Palisadowej 16
18.01.2018


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 6 a 7 piętrem w budynku przy ulicy Blankowej 41.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 29.01.2018r. w Biurze Obsługi Interesanta SM pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego
  członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej
  kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 30.01.2018r. 

Administracja

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że istnieje możliwość wynajęcia zwolnionej części pomieszczenia po węźle ciepłowniczym zlokalizowanym w piwnicy budynku przy ul. Palisadowej 16, o powierzchni 57,12 m2.

Miesięczna opłata za w/w pomieszczenie wynosi:

 • 57,12 m2 x 2,80 zł = 160 zł + energia elektryczna miesięcznie.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 01.02.2018 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego
  członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem pomieszczenia gospodarczego.
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej
  kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 02.02.2018r. 

Administracja


 

  

do góry  |