AKTUALNOŚCI
  

Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych


    

  

GRUDZIEŃ 2018


Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu grudniu 2018 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w m - cu grudniu br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Kontynuacja remontu dachu (I etap):

 • Basztowa 17 - 37 - koszt ok. 135.000 zł

Rozpoczęcie prac związanych z malowaniem klatek schodowych:

 • Hetmańska 44 i 50 - koszt ok. 60.000 zł

Kontynuacja budowy parkingu (I etap):

 • Kasztelańska 84 - 86 - koszt ok. 125.000,00 zł.

Czyszczenie i docieplenie stropodachu

 • Kasztelańska 66 - koszt ok. 7.000,00 zł.

Budowa chodnika od str. balkonów

 • Kasztelańska 78 – 82 - koszt ok. 9.500,00 zł.

Wymiana drzwi wiatrołapów

 • Basztowa 56 – 64 - koszt ok. 21.708,00zł.

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

 

LISTOPAD 2018


Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu listopadzie 2018 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w m - cu listopadzie br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Kontynuacja remontu dachu (I etap):

 • Basztowa 17 - 37 - koszt ok. 135.000 zł

Rozpoczęcie prac związanych z malowaniem klatek schodowych:

 • Hetmańska 52 i 42 - koszt ok. 60.000 zł

Kontynuacja budowy parkingu (I etap):

 • Kasztelańska 84 - 86 - koszt ok. 125.000,00 zł.

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

 

PAŹDZIERNIK 2018


Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu październiku 2018 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w m - cu październiku br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Remont dachu (I etap)

 • Basztowa 17 - 37 - koszt ok. 135.000 zł

Malowanie klatek schodowych

 • Palisadowa 35,37 - koszt 49 400,00 zł

Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej

 • Forteczna 50 - koszt ok. 18.400,00zł

Budowa parkingu (I etap)

 • Kasztelańska 84 - 86 - koszt 125.000,00 zł.

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

 

CZERWIEC 2018


Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu czerwcu 2018 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w miesiącu czerwcu br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Kontynuacja remontu posadzek w suszarniach – wykładzina TARKETT:

 • koszt ok. 15.000 zł

Malowanie pomieszczeń suszarń

 • koszt ok. 9.000 zł

Wymiana zdewastowanych siatek na kominach wentylacyjnych

 • Basztowa 17-37 - koszt 11.409,84 zł

Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej

 • koszt 4.565,81 zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

MAJ 2018


Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu maju 2018 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w m - cu maju br. wykonywane będą następujące prace budowlane:

Kontynuacja remontu posadzek w suszarniach – wykładzina TARKETT:

 • Kasztelańska 72 – 82 - koszt ok. 15.000 zł

Malowanie pomieszczeń suszarń

 • Kasztelańska 72 – 82 - koszt ok. 9.000 zł

Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego II etap (kontynuacja)

 • Forteczna 24 - 40 - koszt 336.000,00 zł

Malowanie klatek schodowych

 • Palisadowa 25,33 - koszt 47 000 zł

Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej

 • Forteczna 41 - koszt 4.565,81 zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

KWIECIEŃ 2018


Informacja o pracach budowlanych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu kwietniu 2018 r.

Prace budowlane:

 1. malowanie klatek schodowych wraz z malowaniem pomieszczeń wspólnego użytku i białkowaniem piwnic - ul. Palisadowa 23 i ul. Palisadowa 29
 2. remont ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Fortecznej 22-40
 3. kontynuacja remontu ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Fortecznej 42-60

Prace elektryczne:

 1. kontynuacja wymiany drzwi tablic elektrycznych w częściach wspólnych budynku przy ul. Basztowej 17, 19, 21

 

 

MARZEC 2018


Informacja o pracach budowlanych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu marcu 2018 r.

Prace budowlane:

 1. malowanie klatek schodowych wraz z malowaniem pomieszczeń wspólnego użytku i białkowaniem piwnic - ul. Palisadowa 21 i 27
 2. kontynuacja remontu ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Fortecznej 42-60

Prace elektryczne:

 1. wymiana drzwi tablic elektrycznych w częściach wspólnych budynku przy ul. Basztowej 62 i 60
 2. wymiana tablic elektrycznych w częściach wspólnych budynku przy ul. Basztowej 17 i 19

 

Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu marcu 2018 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w miesiącu marcu br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Malowanie klatek schodowych

 • PALISADOWA 21,27 - koszt 47 000 zł

Malowanie pomieszczeń suszarni – kontynuacja

 • GRODZKA 42 – 54 - koszt ok. 8.500 zł

Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego II etap

 • FORTECZNA 42-60 - koszt 135.000,00 zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

 

LUTY 2018


Informacja o pracach remontowych w zakresie instalacji zaplanowanych do realizacji w lutym 2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w lutym 2018 r. będą wykonywane prace instalacyjne polegające na:

 • kontynuacji wymiany leżaków instalacji wodnych w budynku przy ul. Basztowej 29-37,
 • wymianie instalacji wodnych w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Basztowej 2-22 w Wałbrzychu- branża instalacyjna, remont węzła”.

Jednocześnie informujemy, że w czasie wykonywania powyższych robót, mogą wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali w budynkach, w których przeprowadzane będą prace remontowe.

 

STYCZEŃ 2018


 Plan remontów na rok 2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje,
że w planie remontów na rok 2018 zarezerwowano środki na wykonanie prac remontowych zgłoszonych przez jej mieszkańców dla niżej wymienionych nieruchomości budynkowych:

 1. ul. Basztowej 17-37 w kwocie 20.000,00 zł
 2. ul. Grodzkiej 4-20, ul. Grodzkiej 22-40 oraz ul. Grodzkiej 42-54 w kwocie 20.000,00 zł
 3. ul. Fortecznej 2-20, ul. Fortecznej 22-40 oraz ul. Senatorskiej 3-21 w kwocie 10.000,00 zł
 4. ul. Poselskiej 13-17w kwocie 10.000,00zł

Wobec powyższego prosimy mieszkańców wymienionych nieruchomości do zgłaszania propozycji prac remontowych, które Państwa zdaniem powinny być wykonane w ramach w/w kwot.

Propozycje prac remontowych należy zgłaszać w formie pisemnej do dnia 31 stycznia 2018r. w pokoju nr 25 (na parterze) w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Spółdzielni. 

Złożone wnioski będą podlegać weryfikacji w kontekście uwarunkowań
finansowych, prawnych i technicznych.

 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PODZAMCZE"

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Podzamcze ” w Wałbrzychu uzyskała dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-150/16-ZIT AW pod nazwą ,, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ,, PODZAMCZE ” W WAŁ - BRZYCHU ”. 

Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur zgodnie z wymogami przepisów unijnych wyłonieni wykonawcy zadań przystąpili do realizacji prac termomodernizacyjnych budynków przy ulicach:

 1. Basztowa 2-22 – prace termomodernizacyjne zakończone na ścianie szczytowej Basztowa 2,
  ścianie frontowej Basztowa 2-16 + stropodach, wymieniono okna na klatkach schodowych. Trwają prace na ścianie frontowej Basztowa 18-22.
 2. Blankowa 8-18 – zakończono prace instalacyjne, docieplenie stropodachu, termomoderni - zacyjne szczytu budynku oraz ściany frontowej. Trwają prace na ścianie balkonowej Blankowa 8-12.
 3. Blankowa 20-32 wykonano docieplenie ścian szczytowych + stropodach.
  Prace instalacyjne + węzeł c.o, cwu na ukończeniu.
 4. Palisadowa 95-95A – stropodach docieplony. Prace termomodernizacyjne ścian szczytowych na ukończeniu.
 5. Palisadowa 99-99A – stropodach docieplony. Trwają prace na ścianach szczytowych
  i frontowej oraz wymiana oknien w części wspólnej.

Stan przeprowadzanych robót na dzień 15 grudnia br. przedstawiają załączone zdjęcia.

 

ulica Basztowa 2 - 22

 

ul. Blankowa 8-18 i 20-32

 

ul. Palisadowa 95-95A i 99-99A

 


 

  

do góry  |