AKTUALNOŚCI
  

Plan remontów na rok 2018 w ramach prac wynikających z wniosków mieszkańców po przeprowadzonej weryfikacji
21.02.2018


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że po weryfikacji 11 złożonych wniosków pod względem merytorycznym, technicznym, finansowym, prawnym, a także pilności realizacji, do planów remontów na rok 2018 w ramach prac wynikających z wniosków mieszkańców przyjęto przy:

1. ul. Basztowej 17-37:

 • wyłożenie wykładziny TARKETT w pomieszczeniach suszarni przy ul. Basztowej 31

2. ul. Grodzkiej 4-20, 22-40, 42-54:

 • kontynuację remontu pomieszczeń suszarni na budynku przy ul. Grodzkiej 42-54
 • montaż oświetlenia w suszarni przy ul. Grodzkiej 28
 • wykonanie nowych okładzin posadzek ( z płytek gresowych) na łączniku bram 38 i 40

3. ul. Fortecznej 2-20, 22-40 oraz ul. Senatorskiej 3-21:

 • malowanie części wyłączonej z ruchu przy ciągach pieszych przy ul. Senatorskiej 19-21
 • wyłożenie wykładziny TARKETT w pomieszczeniu suszarni przy ul. Senatorskiej 7
 • wykonanie nowych okładzin posadzek ( z płytek gresowych) na łączniku bram przy ul. Senatorskiej 3-5
 • montaż czujnika ruchu pomiędzy X i XI p. przy ul. Senatorskiej 3

Na nieruchomości przy ul. Poselskiej 13-17 po dokonaniu oceny merytorycznej złożonego wniosku oraz po wizji lokalnej na przedmiotowej nieruchomości nie przyjęto do realizacji prac związanych z remontem holu polegającego na wyłożeniu ścian płytkami gresowymi.

Zarząd SM „PODZAMCZE” w Wałbrzychu


Plan remontów na rok 2018
03.01.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje,
że w planie remontów na rok 2018 zarezerwowano środki na wykonanie prac remontowych zgłoszonych przez jej mieszkańców dla niżej wymienionych nieruchomości budynkowych:

 1. ul. Basztowej 17-37 w kwocie 20.000,00 zł
 2. ul. Grodzkiej 4-20, ul. Grodzkiej 22-40 oraz ul. Grodzkiej 42-54 w kwocie 20.000,00 zł
 3. ul. Fortecznej 2-20, ul. Fortecznej 22-40 oraz ul. Senatorskiej 3-21 w kwocie 10.000,00 zł
 4. ul. Poselskiej 13-17w kwocie 10.000,00zł

Wobec powyższego prosimy mieszkańców wymienionych nieruchomości do zgłaszania propozycji prac remontowych, które Państwa zdaniem powinny być wykonane w ramach w/w kwot.

Propozycje prac remontowych należy zgłaszać w formie pisemnej do dnia 31 stycznia 2018r. w pokoju nr 25 (na parterze) w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Spółdzielni. 

Złożone wnioski będą podlegać weryfikacji w kontekście uwarunkowań
finansowych, prawnych i technicznych.

Zarząd SM „PODZAMCZE”

 

 

 


 

  

do góry  |