AKTUALNOŚCI
  

Wolne pomieszczenie techniczne oraz wnęka pod schodami w piwnicy budynku przy ul. Senatorskiej 9.
24.04.2018


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolnione zostało pomieszczenie techniczne oraz wnęka pod schodami w piwnicy budynku przy ul. Senatorskiej 9.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 08.05.2018 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

  • członkostwo w Spółdzielni,
  • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
  • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
  • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
  • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki, 
  • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
  • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

EKSPOZYCJA DO 09-05-2018r. 

Administracja

 


 

  

do góry  |