AKTUALNOŚCI
  

SKUTECZNA INTERWENCJA
11.07.2018


    

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 05.07.2018 r. w sprawie pozostawionych mebli przy boksie śmietnikowym SENATORSKA 30-40 informujemy, że podjęte przez Spółdzielnię działania (umieszczone komunikaty w gablotach ogłoszeń nieruchomości Senatorska 30-46 – wraz ze zdjęciami, oraz na stronie internetowej i rozmowy z lokatorami) odniosły skutek, gdyż pozostawione przy boksie śmietnikowym SENATORSKA 30-40 gabaryty ZOSTAŁY USUNIĘTE przez sprawcę.

Świadczy to o tym, że informacja o powyższych nieprawidłowościach trafiła do sprawcy, który jest mieszkańcem tej nieruchomości i podjął właściwe działania.

Administracja

 


 


 

  

do góry  |