AKTUALNOŚCI
  

Wolna wnęka pomiędzy parterem a 1 piętrem w budynku przy ul. Grodzkiej 42 oraz wolne pomieszczenie po byłej pralni znajdujące się w piwnicy budynku przy ulicy Kasztelańskiej 66 .
05.09.2018


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między parterem a 1 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 42.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 18.09.2018 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,

 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,

 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,

 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,

 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego
  członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,

 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej
  kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.

 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 18.09.2018r. Administracja

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że jest wolne pomieszczenie po byłej pralni znajdujące się w piwnicy budynku przy ulicy Kasztelańskiej 66.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 18.09.2018 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału pomieszczenia , w kolejności ich rozpatrywania są:

- członkostwo w Spółdzielni,
- okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
- brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
- nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
- wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego
członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem pomieszczenia,
- udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej
kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
- aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 18.09.2018r.

Administracja

 

 

 

 

 


 

  

do góry  |