AKTUALNOŚCI
  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że wpłynęła skarga dotycząca wyrzucania niedopałków papierosów przez balkon i przez okna
12.09.2018


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od lokatora zamieszkałego przy ul. Hetmańskiej 46 wpłynęła skarga dotycząca wyrzucania niedopałków papierosów przez balkon i przez okna.

W związku z tym przypominamy, że zgodnie z Regulaminem porządku domowego oraz zasad podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali § 6 pkt 7 - wyrzucanie przez okna i balkony jakichkolwiek śmieci, butelek, niedopałków papierosów itp. jest zabronione oraz § 14 pkt 6 – Palenie papierosów, używanie otwartego ognia na klatkach schodowych, korytarzach, w piwnicach oraz innych pomieszczeniach ogólnego użytku, jest zabronione .

W związku z powyższym prosimy o dostosowanie się do postanowień Regulaminu i nie wyrzucanie niedopałków papierosów przez balkon lub okna z uwagi na zagrożenie pożarowe.

Administracja

 

 


 

  

do góry  |