AKTUALNOŚCI
  

Wolne pomieszczenie wydzielone z węzła cieplnego w piwnicy budynku przy ulicy Basztowej 10
03.10.2018


    
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że dysponuje wolnym pomieszczeniem wydzielonym z węzła cieplnego w piwnicy budynku przy ulicy Basztowej 10.

Zainteresowanych przydziałem w/w pomieszczenia, prosimy o składanie podań w terminie do 16.10.2018 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału pomieszczenia , w kolejności ich rozpatrywania są:

  • członkostwo w Spółdzielni,
  • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
  • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
  • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
  • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem pomieszczenia,
  • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
  • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 18.10.2018r. Administracja

 


 

  

do góry  |