AKTUALNOŚCI
  

ARCHIWUM WIADOMOŚCI - 2018


    
 1. Oferta pracy na stanowisko : Inspektor ds. Budowlanych
 2.  Plan remontów na rok 2018
 3. Wolna wnęka między 6 a 7 piętrem w budynku przy ulicy Blankowej 41 oraz możliwość wynajęcia zwolnionej części pomieszczenia po węźle ciepłowniczym zlokalizowanym w piwnicy budynku przy ul. Palisadowej 16  
 4. Prosimy o bezwzględne dostosowanie się i przestrzeganie postanowień Regulaminu Porządku Domowego
 5. POŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA CHOINEK
 6. Wolne wnęki między 7 a 8 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowej 37 i pod schodami w piwnicy, w budynku przy ulicy Hetmańskiej 60 oraz wolne pomieszczenie w piwnicy do indywidualnego odpłatnego użytku, w budynku przy ulicy Blankowej 30
 7. Wolna wnęka pod schodami w piwnicy w budynku przy ulicy Palisadowa 89 oraz wolne pomieszczenie w piwnicy do indywidualnego odpłatnego użytku, w budynku przy ulicy Palisadowa 90
 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze”, informuje wszystkich lokatorów, że miejscem umieszczania wszelkich reklam są skrzynki reklamowe, znajdujące się przed drzwiami wejściowymi do budynku
 9. "WYWALAMY GRATY Z CHATY"
 10. Wolne wnęki pomiędzy 1 a 2 piętrem w budynku przy ulicy Basztowej 48 oraz między 9 a 10 piętrem w budynku przy ul. Fortecznej 6
 11. Prace związane z remontem nawierzchni ciągu pieszo jezdnego w obrębie nieruchomości Forteczna 42-60  oraz wolne pomieszczenie techniczne w piwnicy budynku przy ul. Fortecznej 8
 12. KOMUNIKAT
 13. Oferta pracy na stanowisko : Inspektor ds. Budowlanych
 14. Wolne pomieszczenie techniczne na 11p. budynku przy ul. Senatorskiej 17 
 15. Prace związane z wymianą okien na klatce schodowej oraz we wnękach między piętrami w budynku przy ul Fortecznej 48 oraz prace związane z remontem ciągu pieszo jezdnego przy ul. Fortecznej 24 – 40 - II etap
 16. Włączenie dopływu zimnej wody do garaży
 17. Awaria instalacji gazowej
 18. Wolna wnęka między 4 a 5 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 71
 19. U W A G A !!! Kontrole segregacji odpadów
 20. Wolne wnęki między 4 a 5 piętrem w budynku przy ulicy Kasztelańskiej 82 oraz 10 a 11 piętrem w budynku przy ulicy Blankowej 44 A
 21. PILNE usunięcie rzeczy (za wyjątkiem sprzętu sportowego) najpóźniej do dnia 19.04.2018r z pomieszczenia tzw. wózkowni, rowerowni - w piwnicy, na wprost schodów w budynku przy ul. Hetmańskiej 2
 22. Wolne pomieszczenie techniczne oraz wnęka pod schodami w piwnicy budynku przy ul. Senatorskiej 9.
 23. Oferta pracy na stanowisko: Inspektor ds. Budowlanych
 24. Wolne wnęki pomiędzy 10 a 11 piętrem w budynku przy ulicy Blankowej 44 A oraz obok maszynowni dźwigu w budynku przy ul. Senatorskiej 10
 25. U W A G A !!!
  Kasztelańska po przeprowadzonej kontroli segregacji odpadów komunalnych
 26. AKCJA EKOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO
 27. Wolne wnęki między 2 a 3 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 39 oraz pomiędzy 6 a 7 piętrem w budynku przy ul. Senatorskiej 2 
 28. Malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Palisadowej 25
 29. U W A G A ! ! !
  W dniu 29.05.2018 nastąpi wstrzymanie dostaw ciepła dla potrzeb podgrzania ciepłej wody użytkowej dla ul. Kasztelańskiej 2-4, 14-34 oraz Pawilonu A-1
 30. U W A G A !! 
  w obrębie nieruchomości Kasztelańska 84-86 składowany jest gruz, który będzie wykorzystany przy budowie nowego parkingu przy ul. Kasztelańskiej 60-70, a w obrębie budynków Grodzka 22-40, 42-54, składowany gruz będzie wykorzystany przy budowie nowego parkingu na wysokości budynków Grodzka 34-40 w Wałbrzychu
 31. INFORMACJA ! o wynikach ankiet dot.: odpłatnego sprzątania klatek schodowych
 32. Wolna wnęka pomiędzy 2 a 3 piętrem w budynku przy ulicy Basztowej 21
 33. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu przypomina, że zgodnie z Regulaminem porządku domowego oraz zasad podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali 
 34. Wolna wnęka pod schodami w piwnicy w budynku przy ul. Senatorskiej 9
 35. Grodzka - odstąpienie od budowy parkingu
 36. Wolna wnęka pomiędzy 2 a 3 piętrem w budynku przy ulicy Basztowej 31 
 37. Wolna wnęka na XI piętrze obok maszynowni dźwigu w budynku przy ulicy Grodzkiej 34 
 38. Wolna wnęka o/maszynowni dźwigu w budynku przy ul. Senatorskiej 10 
 39. UWAGA - Przypominamy "Twoje gabaryty, twój problem" 
 40. UWAGA - dewastacja balustrad balkonowych 
 41. Wolna wnęka między 5 a 6 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 63 
 42. Wolna wnęka znajdująca się pod schodami w piwnicy budynku przy ulicy Kasztelańskiej 68 oraz wolna wnęka wnęka między 1 a 2 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 11
 43. Wolna wnęka pomiędzy 9 a 10 piętrem w budynku przy ulicy Basztowej 64
 44. Prace związane z kontynuacją remontu parkingu na wprost ul. Basztowej 56 

 

 


 
  

do góry  |