AKTUALNOŚCI
  

ARCHIWUM WIADOMOŚCI - 2018


    
 1. Oferta pracy na stanowisko : Inspektor ds. Budowlanych
 2.  Plan remontów na rok 2018
 3. Wolna wnęka między 6 a 7 piętrem w budynku przy ulicy Blankowej 41 oraz możliwość wynajęcia zwolnionej części pomieszczenia po węźle ciepłowniczym zlokalizowanym w piwnicy budynku przy ul. Palisadowej 16  
 4. Prosimy o bezwzględne dostosowanie się i przestrzeganie postanowień Regulaminu Porządku Domowego
 5. POŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA CHOINEK
 6. Wolne wnęki między 7 a 8 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowej 37 i pod schodami w piwnicy, w budynku przy ulicy Hetmańskiej 60 oraz wolne pomieszczenie w piwnicy do indywidualnego odpłatnego użytku, w budynku przy ulicy Blankowej 30
 7. Wolna wnęka pod schodami w piwnicy w budynku przy ulicy Palisadowa 89 oraz wolne pomieszczenie w piwnicy do indywidualnego odpłatnego użytku, w budynku przy ulicy Palisadowa 90
 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze”, informuje wszystkich lokatorów, że miejscem umieszczania wszelkich reklam są skrzynki reklamowe, znajdujące się przed drzwiami wejściowymi do budynku
 9. "WYWALAMY GRATY Z CHATY"
 10. Wolne wnęki pomiędzy 1 a 2 piętrem w budynku przy ulicy Basztowej 48 oraz między 9 a 10 piętrem w budynku przy ul. Fortecznej 6
 11. Prace związane z remontem nawierzchni ciągu pieszo jezdnego w obrębie nieruchomości Forteczna 42-60  oraz wolne pomieszczenie techniczne w piwnicy budynku przy ul. Fortecznej 8
 12. KOMUNIKAT
 13. Oferta pracy na stanowisko : Inspektor ds. Budowlanych
 14. Wolne pomieszczenie techniczne na 11p. budynku przy ul. Senatorskiej 17 
 15. Prace związane z wymianą okien na klatce schodowej oraz we wnękach między piętrami w budynku przy ul Fortecznej 48 oraz prace związane z remontem ciągu pieszo jezdnego przy ul. Fortecznej 24 – 40 - II etap
 16. Włączenie dopływu zimnej wody do garaży
 17. Awaria instalacji gazowej
 18. Wolna wnęka między 4 a 5 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 71
 19. U W A G A !!! Kontrole segregacji odpadów
 20. Wolne wnęki między 4 a 5 piętrem w budynku przy ulicy Kasztelańskiej 82 oraz 10 a 11 piętrem w budynku przy ulicy Blankowej 44 A
 21. PILNE usunięcie rzeczy (za wyjątkiem sprzętu sportowego) najpóźniej do dnia 19.04.2018r z pomieszczenia tzw. wózkowni, rowerowni - w piwnicy, na wprost schodów w budynku przy ul. Hetmańskiej 2
 22. Wolne pomieszczenie techniczne oraz wnęka pod schodami w piwnicy budynku przy ul. Senatorskiej 9.
 23. Oferta pracy na stanowisko: Inspektor ds. Budowlanych
 24. Wolne wnęki pomiędzy 10 a 11 piętrem w budynku przy ulicy Blankowej 44 A oraz obok maszynowni dźwigu w budynku przy ul. Senatorskiej 10
 25. U W A G A !!!
  Kasztelańska po przeprowadzonej kontroli segregacji odpadów komunalnych
 26. AKCJA EKOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO
 27. Wolne wnęki między 2 a 3 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 39 oraz pomiędzy 6 a 7 piętrem w budynku przy ul. Senatorskiej 2 
 28. Malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Palisadowej 25
 29. U W A G A ! ! !
  W dniu 29.05.2018 nastąpi wstrzymanie dostaw ciepła dla potrzeb podgrzania ciepłej wody użytkowej dla ul. Kasztelańskiej 2-4, 14-34 oraz Pawilonu A-1
 30. U W A G A !! 
  w obrębie nieruchomości Kasztelańska 84-86 składowany jest gruz, który będzie wykorzystany przy budowie nowego parkingu przy ul. Kasztelańskiej 60-70, a w obrębie budynków Grodzka 22-40, 42-54, składowany gruz będzie wykorzystany przy budowie nowego parkingu na wysokości budynków Grodzka 34-40 w Wałbrzychu
 31. INFORMACJA ! o wynikach ankiet dot.: odpłatnego sprzątania klatek schodowych
 32. Wolna wnęka pomiędzy 2 a 3 piętrem w budynku przy ulicy Basztowej 21
 33. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu przypomina, że zgodnie z Regulaminem porządku domowego oraz zasad podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali 
 34. Wolna wnęka pod schodami w piwnicy w budynku przy ul. Senatorskiej 9
 35. Grodzka - odstąpienie od budowy parkingu
 36. Wolna wnęka pomiędzy 2 a 3 piętrem w budynku przy ulicy Basztowej 31 
 37. Wolna wnęka na XI piętrze obok maszynowni dźwigu w budynku przy ulicy Grodzkiej 34 
 38. Wolna wnęka o/maszynowni dźwigu w budynku przy ul. Senatorskiej 10 
 39. UWAGA - Przypominamy "Twoje gabaryty, twój problem" 
 40. UWAGA - dewastacja balustrad balkonowych 
 41. Wolna wnęka między 5 a 6 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 63 
 42. Wolna wnęka znajdująca się pod schodami w piwnicy budynku przy ulicy Kasztelańskiej 68 oraz wolna wnęka wnęka między 1 a 2 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 11
 43. Wolna wnęka pomiędzy 9 a 10 piętrem w budynku przy ulicy Basztowej 64
 44. Prace związane z kontynuacją remontu parkingu na wprost ul. Basztowej 56 
 45. Wymiana drzwi do komór wsypowych na budynkach Palisadowa 27 i 37 od dnia 13.07.2018r. (piątek), od 14.07.2018r. (sobota) prace związane z wymianą drzwi wiatrołapu w budynkach przy ul. Fortecznej 29, 31, 33 oraz od dnia 19.07.2018r. (czwartek) w budynku przy ul. Fortecznej 37,39,41,43, a od dnia 23.07.2018r. (poniedziałek) w budynku przy ul. Fortecznej 45, 47, 49, 51
 46. UWAGA Mieszkańcy – Grodzkiej 9-11 - Kontrole szczelności instalacji gazowej w lokalach - po usunięciu awarii przez Polską Spółkę Gazowniczą
 47. SKUTECZNA INTERWENCJA
 48. UWAGA MIESZKAŃCY:
  KARA GRZYWNY ZA WYSTAWIANIE GABARYTÓW NA TERENIE OSIEDLA
 49.  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PODZAMCZE” WZYWA MIESZKAŃCA, KTÓRY POZOSTAWIŁ FOTEL PRZY BOKSIE ŚMIETNIKOWYM BASZTOWA 49 DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA!!!
 50. UWAGA MIESZKAŃCY ULICY PALISADOWEJ 89 i 93 KARA GRZYWNY ZA WYRZUCANIE GABARYTÓW
 51. Kontrole segregacji odpadów Forteczna 28, 42
 52. UWAGA AWARIA
 53. U W A G A !
  S.M. „PODZAMCZE” WZYWA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY POZOSTAWILI GABARYTY PRZY BOKSIE ŚMIETNIKOWYM PRZY ULICY KASZTELAŃSKIEJ 46-42 DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA!!!
 54.  INFORMACJA O ZDARZENIU PRZY UL. GRODZKIEJ 34.  
 55. SM „Podzamcze” informuje, że z powodu awarii na sieci wodociągowej w dniu 28.08.2018 r. nastąpiło wyłączenie przez WZWiK wody na ul. Palisadowej 72-104 oraz ul. Palisadowej 71-93
 56. Wolna wnęka o/maszynowni dźwigu w budynku przy ul. Senatorskiej 10
 57. AKCJA EKOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO  
 58. Wolna wnęka pomiędzy parterem a 1 piętrem w budynku przy ul. Senatorskiej 3
 59.  Wolna wnęka pomiędzy parterem a 1 piętrem w budynku przy ul. Grodzkiej 42 oraz wolne pomieszczenie po byłej pralni znajdujące się w piwnicy budynku przy ulicy Kasztelańskiej 66 
 60. ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH " WYWALAMY GRATY Z CHATY " Wrzesień 2018 r. Akcja Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu   
 61. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że wpłynęła skarga dotycząca wyrzucania niedopałków papierosów przez balkon i przez okna    
 62. Wolne pomieszczenie techniczne w piwnicy budynku przy ul. Fortecznej 22  
 63. SM ,,Podzamcze'' wzywa mieszkańców bloków przy ulicach: BASZTOWEJ 60, FORTECZNEJ 14 i 16, KASZTELAŃSKIEJ 46-42

 64. Uwaga ! meble na terenie zielonym przed budynkiem Kasztelańska 30 – 34 DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA !!!

 65. Napełnienie gazem instalacji w budynku przy ul. Hetmańskiej 2-4

 66. Wymiana okien na klatce schodowej oraz we wnękach między piętrami w budynku przy ulicy Basztowej 48   

 67. SM ,, PODZAMCZE " WZYWA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY POZOSTAWILI TEKSTYLIA I INNE RZECZY PRZY BOKSIE ŚMIETNIKOWYM FORTECZNA 35 DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA

 68. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ,, PODZAMCZE ” WZYWA MIESZKAŃCÓW DO PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 69. KOMUNIKAT 

 70. Wolna wnęka pomiędzy 2 a 3 piętrem w budynku przy ulicy Basztowej 23

 71. D Z I Ę K U J E M Y 

 72. Wolne wnęki między 5 a 6 piętrem w budynku przy ulicy Blankowej 13 oraz między 9 a 10 piętrem w budynku przy ulicy Blankowej 31

 73. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PODZAMCZE” WZYWA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY POZOSTAWILI ELEMENTY MEBLI I PANELE PRZY BOKSIE ŚMIETNIKOWYM GRODZKA 37 DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA

 74. Malowanie klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku przy ul. Palisadowej 35 i 37

 75. U W A G A !!! 

 76. KONTROLE PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 77. Uwaga ważne – czasowa zmiana parametrów gazu 

 78. SM PODZAMCZE WZYWA DO  NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA STARYCH MEBLI

 79. Wolne pomieszczenie wydzielone z węzła cieplnego w piwnicy budynku przy ulicy Basztowej 10

 80. Prace związane z wymianą okien na klatce schodowej oraz we wnękach między piętrami w budynku przy ul Fortecznej 50

 81. Wolna wnęka między 6 a 7 piętrem w budynku przy ulicy Blankowej 25  

 82. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU WZYWA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI GRODZKA 15 - 37 DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA.

 83. WZYWAMY DO USUNIĘCIA STARYCH MEBLI PALISADOWA 87

 84. WZYWAMY DO USUNIĘCIA STARYCH MEBLI FORTECZNA 48

 85. WZYWAMY DO USUNIĘCIA STARYCH MEBLI GRODZKA 61

 86. Wolna wnęka między parterem a 1 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 32

 87. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

 88. Prace związane z remontem dachu na nieruchomości przy ul. Basztowej 17 do 19 

 89. Wolna wnęka między 10 a 11 piętrem w budynku przy ulicy Blankowej 44

 90. SM ,,PODZAMCZE “ WZYWA MIESZKAŃCA, KTÓRY POZOSTAWIŁ WERSALKĘ PRZY KOMORZE ZSYPOWEJ BLANKOWA 39 DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA !!!

 91.  Malowanie klatki schodowej przy ul. Hetmańskiej 42 i 52
 92. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolnionych zostało 6 pomieszczeń w piwnicy w budynku przy ulicy Palisadowej 29 
 93. SM ,,Podzamcze" informuje, że przejęła do dyspozycji pomieszczenie suszarni znajdujące się w piwnicy budynku przy ul. Palisadowej 4  
 94. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że jest wolne pomieszczenie znajdujące się w piwnicy budynku przy ulicy Kasztelańskiej 68
 95. W NAWIĄZANIU DO OTRZYMANEGO PISMA Z URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA BR. W SPRAWIE PRZEPROWADZONEJ KONTROLI PRZY UL. HETMAŃSKIEJ 6-26,54-68.
 96. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PODZAMCZE” DZIĘKUJE MIESZKAŃCOM NIERUCHOMOŚCI FORTECZNA 28-30
 97. SM ,,PODZAMCZE " WZYWA MIESZKAŃCA, KTÓRY POZOSTAWIŁ WERSALKĘ PRZY BOKSIE ŚMIETNIKOWYM PRZY UL. KASZTELAŃSKA 82 DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA!!! 
 98. W NAWIĄZANIU DO OTRZYMANEGO PISMA Z URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA BR. W SPRAWIE PRZEPROWADZONEJ KONTROLI PRZY UL. BASZTOWEJ 51 
 99. AKCJA EKOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO
 100. UWAGA !! W WYNIKU PRZEPROWADZONEJ KONTROLI BUDYNKU UL. KASZTELAŃSKA 74 POD KĄTEM CZYSTOŚCI ORAZ WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH... 
 101. Wolna wnęka między 5 a 6 piętrem w budynku przy ulicy Blankowej 25
 102. INFORMACJA
 103. Wyłączono możliwość parkowania na łuku skrzyżowania przy ul. Basztowej
 104.  U W A G A !!! W NAWIĄZANIU DO OTRZYMANEGO PISMA Z URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA BR. W SPRAWIE PRZEPROWADZONEJ KONTROLI PRZY UL. PALISADOWEJ 79
 105. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PODZAMCZE” DZIĘKUJE MIESZKAŃCOM NIERUCHOMOŚCI BLANKOWA 20-32 

 106. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ,,PODZAMCZE “ WZYWA MIESZKAŃCA, KTÓRY POZOSTAWIŁ WERSALKĘ PRZY BOKSIE ŚMIETNIKOWYM FORTECZNA 37 - 51 DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA !!!

 107. SM „PODZAMCZE” WZYWA MIESZKAŃCA, KTÓRY POZOSTAWIŁ MEBLE PRZY KOMORZE ZSYPOWEJ PRZY UL. BASZTOWEJ 51 DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA !!!

 108.  
 109.  
 110.  
 111.  

 

 


 
  

do góry  |