AKTUALNOŚCI
  

Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych


    

  

PAŹDZIERNIK 2019


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: październik 2019 r.
 
roboty budowlane:

 • czyszczenie oraz docieplenie stropodachu wentylowanego w budynku przy ul. Senatorskiej 30-46 (2 klatki: nr 30 oraz 46) w Wałbrzychu
 • wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Poselskiej 13-17 w Wałbrzychu
 • wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Blankowej 33 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Fortecznej 20 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Hetmańskiej w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • emont miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Blankowej 35 oraz 37-41 w Wałbrzychu- kontynuacja prac

roboty instalacyjne:

 • remont posadzki- po zakończonych robotach związanych z remontem kanalizacji sanitarnej- w budynku przy ul. Poselskiej 13-17 w Wałbrzychu- klatka nr 15
 • kompleksowy remont węzła cieplnego w budynku przy ul. Grodzkiej 19 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • wymiana wymiennika płytowego w węźle cieplnym w budynku przy ul. Palisadowej 99-99a w Wałbrzychu

roboty elektryczne:

 • wymiana drzwi tablic elektrycznych na klatkach schodowych w budynku przy ul. Hetmańskiej 40 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • wymiana instalacji odgromowej na budynku przy ul. Palisadowej 21-45 w Wałbrzychu

 

WRZESIEŃ 2019


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: wrzesień 2019r.

roboty budowlane:

 • wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Blankowej 33 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Fortecznej 20 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Hetmańskiej w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • remont miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Blankowej 35 oraz 37-41 w Wałbrzychu

roboty instalacyjne:

 • remont odcinka kanalizacji w budynku przy ul. Poselskiej 13-17 w Wałbrzychu- klatka nr 15
 • kompleksowy remont węzła cieplnego w budynku przy ul.Grodzkiej 19 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • wymiana zaworów termostatycznych w budynku przy ul. Porcelanowej 1-5 oraz 7-11 w Wałbrzychu

roboty elektryczne:

 • wymiana drzwi tablic elektrycznych na klatkach schodowych w budynku przy ul.Hetmańskiej 36,38 oraz 40 w Wałbrzychu

 

SIERPIEŃ 2019


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: sierpień 2019r.

roboty budowlane:

 • osiatkowanie gzymsu, rynien i koszy na dachu budynku przy ul. Palisadowej 92-104 w Wałbrzychu
 • wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Blankowej 33 w Wałbrzychu
 • wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Fortecznej 20 w Wałbrzychu
 • wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Hetmańskiej w Wałbrzychu

roboty instalacyjne:

 • montaż sterownika ECL w budynku przy ul.Grodzkiej 35
 • kompleksowy remont węzła cieplnego w budynku przy ul.Grodzkiej 19

roboty elektryczne:

 • - wymiana drzwi tablic elektrycznych na klatkach schodowych w budynku przy ul. Basztowej 31 oraz 33 w Wałbrzychu

 

 

LIPIEC 2019


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: lipiec 2019r.

roboty budowlane:

 • kontynuacja remontu dachu budynku przy ul. Basztowej 17-37 w Wałbrzychu
 • kontynuacja utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe przy ul. Kasztelańskiej 60-70 (dz. nr 198/20, obręb nr 47- Podzamcze) w Wałbrzychu
 • osiatkowanie gzymsu, rynien i koszy na dachu budynku przy ul. Palisadowej 92-104 w Wałbrzychu
 • utwardzenie terenu płytami ażurowymi przy ul. 11-go listopada 95 w Wałbrzychu

roboty instalacyjne:

 • montaż sterownika ECL DANFOSS w węźle cieplnym w budynku przy ul. Senatorskiej 2,6,10, ul. Kasztelańskiej 4 oraz ul. Palisadowej 97a w Wałbrzychu
 • remont instalacji kanalizacyjnej w obrębie piwnicy ul. Poselska 15 oraz ul. Senatorska 7 w Wałbrzychu

roboty elektryczne:

 • kontynuacja wymiany drzwi tablic elektrycznych na klatkach schodowych w budynku przy ul.Blankowej 31 oraz ul. Basztowej 27, 29 w Wałbrzychu

 

CZERWIEC 2019


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: czerwiec 2019r.

roboty budowlane:

 • kontynuacja remontu dachu budynku przy ul. Basztowej 17-37 w Wałbrzychu
 • kontynuacja utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe przy ul. Kasztelańskiej 60-70 (dz. nr 198/20, obręb nr 47- Podzamcze) w Wałbrzychu
 • osiatkowanie gzymsu, rynien i koszy na dachu budynku przy ul. Basztowej 2-22 w Wałbrzychu

roboty instalacyjne:

 • montaż sterownika ECL DANFOSS w węźle cieplnym w budynku przy ul. Hetmańskiej 2, 16, 44, 60, ul. Basztowej 56, 23, 33 oraz ul. Palisadowej 38, 81 w Wałbrzychu

roboty elektryczne:

 • wymiana drzwi tablic elektrycznych na klatkach schodowych w budynku przy ul.Blankowej 41, ul. Basztowej 27, 29, 31 w Wałbrzychu

 

 

MAJ 2019


“Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo – instalacyjnych”

roboty budowlane:

 • kontynuacja remontu dachu budynku przy ul. Basztowej 17-37
 • kontynuacja utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe przy ul. Kasztelańskiej 60-70 (dz. nr 198/20, obręb nr 47- Podzamcze)
 • kontynuacja utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe przy ul. Kasztelańskiej 84-86 (dz. nr 198/26, obręb nr 47- Podzamcze)
 • wykonanie odcinka chodnika (od strony balkonów) przy budynku przy ul. Kasztelańskiej 78-80 w Wałbrzychu
 • kontynuacja wymiany drzwi wejściowych do budynku przy ul. Hetmańskiej kl. nr 14 i 18 w Wałbrzychu

roboty instalacyjne:

 • montaż sterownika ECL DANFOSS w węźle cieplnym ul. Blankowej 11, ul. Blankowej 33, ul. Grodzkiej 18, ul. Kasztelańskiej 86, ul. Basztowej 45, ul. Basztowej 49 w Wałbrzychu
 • montaż sterownika ECL DANFOSS w węźle cieplnym dla budynku przy ul. Blankowej 44-44a, ul. Blankowej 46-46a, ul. Blankowej 48-48a, ul. Grodzkiej 5-7 w Wałbrzychu

roboty elektryczne:

 • wymiana drzwi tablic elektrycznych na klatkach schodowych w budynku przy ul. Basztowej 52, ul. Basztowej 50, ul. Blankowej 33, ul. Blankowej 35 w Wałbrzychu

 

KWIECIEŃ 2019


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu kwietniu 2019 r.

roboty budowlane:

 • kontynuacja remontu dachu budynku przy ul. Basztowej 17-37
 • kontynuacja utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe przy ul. Kasztelańskiej 60-70 (dz. nr 198/20, obręb nr 47- Podzamcze)
 • kontynuacja utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe przy ul. Kasztelańskiej 84-86 (dz. nr 198/26, obręb nr 47- Podzamcze)
 • wykonanie odcinka chodnika (od strony balkonów) przy budynku przy ul. Kasztelańskiej 78-80 w Wałbrzychu
 • wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Hetmańskiej kl. nr 14 i 18 w Wałbrzychu

roboty instalacyjne:

 • montaż sterownika ECL DANFOSS w węźle cieplnym ul. Grodzka 14, 18, 30, 38, 44, 54 oraz ul. Kasztelańska 86 w Wałbrzychu
 • montaż sterownika ECL DANFOSS w węźle cieplnym dla budynku przy ul. Basztowej 43-47 oraz 49-51 oraz przy ul. Grodzkiej 5-7

roboty elektryczne:

 • wymiana drzwi tablic elektrycznych na klatkach schodowych w budynku przy ul. Grodzkiej kl. nr 48, 50, 52
 • wymiana instalacji SZR w budynku przy ul. Hetmańskiej 50 oraz przy ul. Grodzkiej 14 w Wałbrzychu
 • montaż opraw LED na strychu w budynku przy ul. Fortecznej 42-60 w Wałbrzychu
 • rozpoczęcie wymiany drzwi tablic elektrycznych na klatkach schodowych w budynku przy ul. Basztowej 54 w Wałbrzychu

 

 

MARZEC 2019


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu marcu 2019 r.

roboty budowlane:

 • kontynuacja malowania klatki schodowej przy ul. Palisadowej 45
 • malowanie klatki schodowej przy ul. Palisadowej 43
 • kontynuacja remontu dachu budynku przy ul. Basztowej 17-37
 • kontynuacja utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe przy ul. Kasztelańskiej 60-70 (dz. nr 198/20, obręb nr 47- Podzamcze)
 • kontynuacja utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe przy ul. Kasztelańskiej 84-86 (dz. nr 198/26, obręb nr 47- Podzamcze)

roboty instalacyjne:

 • montaż sterownika ECL DANFOSS w węźle cieplnym ul. Grodzka kl. nr 59, 63, 6, 35, 14, 18
 • rozpoczęcie wymiany pionów c.w.u. i z.w. w budynku przy ul. Fortecznej 27-33

roboty elektryczne:

 • wymiana drzwi tablic elektrycznych na klatkach schodowych w budynku przy ul. Grodzkiej kl. nr 28, 30, 44, 46, 48

 

Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu marcu 2019 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w m - cu marcu br. wykonywane będą następujące prace budowlane:

Remont posadzek w suszarniach – wykładzina TARKET: Basztowa 17-25

Prace związane z wymianą okien na klatkach schodowych i wnękach.

 • Forteczna 52 - koszt ok 20 000,00 zł

Remont podjazdu dla niepełnosprawnych

 • Kasztelańska 78 - koszt ok. 5 000,00zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

Informacja o pracach termomodernizacyjnych zaplanowanych do realizacji w miesiącu marcu 2019 r.

Branża budowlana:

 • Kontynuacja prac termomodernizacyjnych na budynkach przy ul. Blankowej 44-44a, 46-46a, 48-48a oraz ul. Palisadowej 72-80
  Wykonawcą robót jest firma MASTER WROCŁAW Sp. z o.o. ul. Grabiszyńska 233a Wrocław
 • Kontynuacja prac termomodernizacyjnych na budynkach przy ul. Senatorskiej 10-12, ul. Palisadowej 82-90, 92-104
  Wykonawcą robót jest firma: PPHU PORTAL Krzysztof Sobol, ul. Dąbrowskiego 23/2, Strzegom

Branża instalacyjna:

 • Rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych na budynku przy ul. Blankowej 44-44a
 • Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A, ul. Ogrodowa 19, Wałbrzych
 • Rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych na budynku przy ul. Palisadowej 72-104
 • Wykonawcą robót jest firma Instalpol S.J. Mirosław Kudas, Zbigniew Janas, Leszek Pająk, ul. Armii Krajowej 23, Świdnica

 

LUTY 2019


Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu lutym 2019 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w m - cu lutym br. wykonywane będą następujące prace budowlane:

Prace związane z malowaniem klatek schodowych:

 • Palisadowa 41 - koszt 30.500 zł
 • Palisadowa 45 - koszt 28,200 zł

Remont posadzek w suszarniach – wykładzina TARKET:

 • Kasztelańska 2-4 - koszt ok. 6.000 zł
 • Kasztelańska 84,86,88 - koszt ok. 8.000 zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

STYCZEŃ 2019


Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu styczniu 2019 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w m - cu styczniu br. wykonywane będą następujące prace budowlane:

Prace związane z malowaniem klatek schodowych:

 • Palisadowa 39 - koszt 27.000 zł
 • Hetmańska 48 - koszt 30.500 zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.


 

 


 

  

do góry  |