Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych


  

 

MAJ 2021


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: maj 2021r.

roboty budowlane:

 • wykonanie remontu nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy budynku przy ul. Fortecznej 2-20 w Wałbrzychu- ETAP II- kontynuacja prac (kl nr 6)
 • malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszczeń wspólnego użytku oraz baiłkowaniem piwnic w budynku przy ul. Kasztelańskiej 24 w Wałbrzychu
 • emont dachu budynku przy ul. Grodzkiej 59-61 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • ykonanie, dostawa i montaż nakładek na istniejące balustrady balkonowe- celem podniesienia ich do wymaganej przepisami wysokości- w budynku przy ul. Kasztelańskiej 2-4 w kontynuacja prac
 • rozbiórka istniejącego boksu smietnikowego oraz montaż nowej wiaty śmietnikowej wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. 11-go listopada 97 w Wałbrzychu
 • termomodernizacja budynu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 37-51 w Wałbrzychu- branża budowlana- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 30-46 w Wałbrzychu- branża budowlana, branża instalacyjna- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 97-97a w Wałbrzychu- branża budowlana- kontynuacja prac

roboty elektryczne:

 • montaż opraw numerycznych typu LED na portalach wejściowych oraz wymiana opraw na typu LED w portalach wejściowych wraz z montażem czujek ruchu w budynku przy ul. Fortecznej 37-51 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • montaż opraw numerycznych typu LED na portalach wejściowych oraz wymiana opraw na typu LED w portalach wejściowych wraz z montażem czujek ruchu w budynku przy ul. Fortecznej 3-17, 27-33 w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac

 

KWIECIEŃ 2021


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: kwiecień 2021r.

roboty budowlane:

 • wykonanie remontu nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy budynku przy ul. Fortecznej 2-20 w Wałbrzychu- ETAP II- kontynuacja prac (kl nr 6)
 • malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszczeń wspólnego użytku oraz baiłkowaniem piwnic w budynku przy ul. Kasztelańskiej 22 w Wałbrzychu
 • malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszczeń wspólnego użytku oraz baiłkowaniem piwnic w budynku przy ul. Kasztelańskiej 26 w Wałbrzychu
 • remont dachu budynku przy ul. Grodzkiej 5-7 w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac
 • remont dachu budynku przy ul. Grodzkiej 59-61 w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac
 • wykonanie, dostawa i montaż nakładek na istniejące balustrady balkonowe- celem podniesienia ich do wymaganej przepisami wysokości- w budynku przy ul. Kasztelańskiej 2-4 w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac
 • rozbiórka istniejącego boksu smietnikowego oraz montaż nowej wiaty śmietnikowej wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. 11-go listopada 97 w Wałbrzychu
 • termomodernizacja budynu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 37-51 w Wałbrzychu- branża budowlana- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 30-46 w Wałbrzychu- branża budowlana, branża instalacyjna- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 97-97a w Wałbrzychu- branża budowlana- kontynuacja prac

roboty instalacyjne:

 • wymiana instalacji c.w.u oraz z.w. na poziomie piwnic w budynku przy ul. Grodzkiej 39-57- kontynuacja prac
 • wymiana 16 szt. pionów ciepłej wody użytkowej, zimnej wody oraz cyrkulacji w budynku przy ul. Kasztelańskiej 48-70 w Wałbrzychu

roboty elektryczne:

 • montaż opraw numerycznych typu LED na portalach wejściowych oraz wymiana opraw na typu LED w portalach wejściowych wraz z montażem czujek ruchu w budynku przy ul. Fortecznej 37-51 w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac

 

MARZEC 2021


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: marzec 2021r.

roboty budowlane:

 • wykonanie remontu nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy budynku przy ul. Fortecznej 2-20 w Wałbrzychu- ETAP I- kontynuacja prac (kl nr 6)
 • termomodernizacja budynu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 37-51 w Wałbrzychu- branża budowlana- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 30-46 w Wałbrzychu- branża budowlana, branża instalacyjna- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 97-97a w Wałbrzychu- branża budowlana- kontynuacja prac

roboty instalacyjne:

 • wymiana instalacji c.w.u oraz z.w. na poziomie piwnic w budynku przy ul. Grodzkiej 39-57- kontynuacja prac

roboty elektryczne:

 • wymiana tablic licznikowych w budynku pzy ul. Grodzkiej 54
 •  wykonanie remontu instalacji samoczynnego załączania rezerwy (SZR) w budynku przy ul. Sentorskiej 2-4 oraz ul. Blankowej 44-44a w Wałbrzychu

 

LUTY 2021


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: luty2021r.

roboty budowlane:

 • wykonanie remontu nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy budynku przy ul. Fortecznej 2-20 w Wałbrzychu- ETAP I- kontynuacja prac
 • malowanie klatki schodowej wraz z baiłkowaniem piwnic w budynku przy ul. Basztowej 56
 • termomodernizacja budynu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 37-51 w Wałbrzychu- branża budowlana- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 30-46 w Wałbrzychu- branża budowlana, branża instalacyjna- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 97-97a w Wałbrzychu- branża budowlana- kontynuacja prac

roboty instalacyjne:

 • wymiana instalacji c.w.u oraz z.w. na poziomie piwnic w budynku przy ul. Grodzkiej 39-57- rozpoczęcie prac
 • montaż ECL w węzłach cieplnych- ul. Kasztelańska 16,26,32,50,68

roboty elektryczne:

 • montaż oświetlenia typu LED na klatkach schodowych- w budynku przy ul. Grodzkiej 22-40- kontynuacja prac
 • wymiana tablic licznikowych w budynku pzy ul. Grodzkiej 54
 • montaż oświetlenia typu LED na klatkach schodowych- w budynku przy ul. Grodzkiej 4-20- rozpoczęcie prac
 • wymiana tablic licznikowych w budynku przy ul. Hetmańskiej 42

 

STYCZEŃ 2021


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: styczeń 2021r.

roboty budowlane:

 • wykonanie, dostawa i montaż balustrad balkonowych, montowanych do istniejących balustrad- celem ich podniesienia do wymaganej przepisami wysokości w budynku przy ul. Kasztelańskiej 2-4 w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac
 • wykonanie remontu nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy budynku przy ul. Fortecznej 2-20 w Wałbrzychu- ETAP I- rozpoczęcie prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 37-51 w Wałbrzychu- branża budowlana- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 30-46 w Wałbrzychu- branża budowlana, branża instalacyjna- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 97-97a w Wałbrzychu- branża budowlana- kontynuacja prac

 

GRUDZIEŃ 2020


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: grudzień 2020r.

roboty budowlane:

 • wykonanie, dostawa i montaż balustrad balkonowych, montowanych do istniejących balustrad- celem ich podniesienia do wymaganej przepisami wysokości w budynku przy ul. Kasztelańskiej 2-4 w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac
 • remont nawierzchni pod miejsca postojowe wraz z remontem drogi dojazdowej przed budynkiem przy ul. Kasztelańskiej 86 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 •  malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszczeń wspólnego użytku oraz białkowaniem pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Basztowej - klatka nr 48 w Wałbrzychu
 • malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszczeń wspólnego użytku oraz białkowaniem pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Hetmańskiej - klatka nr 44 w Wałbrzychu
 • wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Palisadowej- klatki nr 25-45 w Wałbrzychu
 • wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Porcelanowej 1-5 w Wałbrzychu
 • wykonanie remontu nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy budynku przy ul. Fortecznej 2-20 w Wałbrzychu- ETAP I- rozpoczęcie prac
 • termomodernizacja budynu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 37-51 w Wałbrzychu- branża budowlana, branża instalacyjna- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 30-46 w Wałbrzychu- branża budowlana, branża instalacyjna, branża budowlana- stropodach wentylowany- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 97-97a w Wałbrzychu- branża budowlana, branża budowlana- stropodach wentylowany- kontynuacja/rozpoczęcie prac

roboty elektryczne:

 • wymiana oświetlenia na LED na klatkach schodowych w budynku przy ul. Hetmańskiej 36-52 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • wymiana oświetlenia na LED na strychu w budynku przy ul. Hetmańskiej 36-52 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • wymiana oświetlenia na LED na klatkach schodowych w budynku przy ul. Kasztelańskiej 42-46 w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac
 • wymiana oświetlenia na LED- nad wejsciami do klatek schodowych w budynku przy ul. Kasztelańskiej 72-82 w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac

 

LISTOPAD 2020


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: listopad 2020r.

roboty budowlane:

 • wykonanie, dostawa i montaż balustrad balkonowych, montowanych do istniejących balustrad- celem ich podniesienia do wymaganej przepisami wysokości w budynku przy ul. Kasztelańśkiej 2-4 w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac
 • rozbiórka istniejącego boksu śmietnikowego, montaż nowej wiaty śmietnikowej, roboty towarzyszące wynikających z rozbiórki boksu i montażu wiaty przy budynku przy ul. 11-go listopada 99 w Wałbrzychu. Usytuowanie nowej wiaty śmietnikowej zamknie się w granicach działek nieruchomości budynkowej przy ul. 11-go listopada 95-99 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • remont nawierzchni pod miejsca postojowe wraz z remontem drogi dojazdowej przed budynkiem przy ul. Kasztelańskiej 86 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • wymiana nawierzchni chodnika asfaltowego na kostkę brukową przy budynku przy ul. Grodzkiej 22-24 (od strony balkonów) w Wałbrzychu
 • remont przejścia (tunelu) w budynku przy ul. Grodzkiej 50-52 w Wałbrzychu
 • malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszczeń wspólnego użytku oraz białkowaniem pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Hetmańskiej- klatka nr 36 w Wałbrzychu
 • termomodernizacja budynu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 37-51 w Wałbrzychu- branża budowlana, branża instalacyjna- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 30-46 w Wałbrzychu- branża budowlana, branża instalacyjna, branża budowlana- stropodach wentylowany- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 97-97a w Wałbrzychu- branża budowlana, branża budowlana- stropodach wentylowany- kontynuacja/rozpoczęcie prac

roboty instalacyjne:

 • wymiana leżaków instalacji wodnej (izolacje) w budynku przy ul. Basztowej 48-64 w Wałbrzychu- kontynuacja prac

roboty elektryczne:

 • wymiana oświetlenia na LED na klatkach schodowych w budynku przy ul. Hetmańskiej 36-52 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • wymiana oświetlenia na LED na strychu w budynku przy ul. Hetmańskiej 36-52 w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac
 • wymiana WLZ w budynku przy ul. Grodzkiej 39-57- kontynuacja prac

 

PAŹDZIERNIK 2020


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: październik 2020r.

roboty budowlane:

 • wykonanie, dostawa i montaż balustrad balkonowych, montowanych do istniejących balustrad- celem ich podniesienia do wymaganej przepisami wysokości w budynku przy ul. Kasztelańśkiej 2-4 w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac
 • rozbiórka istniejącego boksu śmietnikowego, montaż nowej wiaty śmietnikowej, roboty towarzyszące wynikających z rozbiórki boksu i montażu wiaty przy budynku przy ul. 11-go listopada 99 w Wałbrzychu. Usytuowanie nowej wiaty śmietnikowej zamknie się w granicach działek nieruchomości budynkowej przy ul. 11-go listopada 95-99 w Wałbrzychu
 • remont nawierzchni pod miejsca postojowe wraz z remontem drogi dojazdowej przed budynkiem przy ul. Kasztelańskiej 86 w Wałbrzychu
 • wykonanie utwardzonej nawierzchni przejścia pieszego (od strony balkonów) przy budynku przy ul. Blankowej 23-41 w Wałbrzychu
 • termomodernizacja budynu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 37-51 w Wałbrzychu- branża budowlana, branża instalacyjna- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 30-46 w Wałbrzychu- branża budowlana, branża instalacyjna, branża budowlana- stropodach wentylowany- kontynuacja/rozpoczęcie prac- termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 97-97a w Wałbrzychu- branża budowlana, branża budowlana- stropodach wentylowany- kontynuacja/rozpoczęcie prac

roboty instalacyjne:

 • likwidacja odpowietrzenia i montaż zbiorników typu Reflex w węźle cieplnym przy ul. Fortecznej 8 oraz Fortecznej 16
 • wymiana zaworów gazowych podpionowych przy ul. Fortecznej 14-16
 • wymiana pompy c.o. w węxle cieplnym przy ul. Grodzkiej 16

roboty elektryczne:

 • wymiana oświetlenia na LED na klatkach schodowych w budynku przy ul. Basztowej 17-37 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • wymiana WLZ w budynku przy ul. Grodzkiej 15-37 (klatki 31-37)- kontynuacja prac
 • wymiana WLZ w budynku przy ul. Grodzkiej 39-57- rozpoczęcie prac

 

WRZESIEŃ 2020


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: wrzesień 2020r.

roboty budowlane:

 • wykonanie, dostawa i montaż balustrad balkonowych, montowanych do istniejących balustrad- celem ich podniesienia do wymaganej przepisami wysokości w budynku przy ul. Kasztelańśkiej 2-4 w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac
 • utwardzenie nawierchni pod miejsca postojowe przy ul. Kasztelańskiej 84 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • utwardzenie nawierchni pod miejsca postojowe przy ul. Kasztelańskiej 60-70 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 37-51 w Wałbrzychu- branża budowlana, branża instalacyjna, branża budowlana- stropodach wentylowany- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 30-46 w Wałbrzychu- branża budowlana, branża instalacyjna, branża budowlana- stropodach wentylowany- kontynuacja/rozpoczęcie prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 97-97a w Wałbrzychu- branża budowlana, branża budowlana- stropodach wentylowany- kontynuacja/rozpoczęcie prac

roboty instalacyjne:

 • wymiana leżaków instalacji wodnej w budynku przy ul. Basztowej 48-64 w Wałbrzychu- kontynuacja prac

roboty elektryczne:

 • wymiana oświetlenia na LED na klatkach schodowych w budynku przy ul. Basztowej 17-37 w Wałbrzychu

 

SIERPIEŃ 2020


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: sierpień 2020r.

roboty budowlane:

 • ermomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinengo przy ul. Fortecznej 37-51 w Wałbrzychu: branża budowlana, branża instalacyjna, branża budowlana-stropodach wentylowany
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinengo przy ul. Palisadowej 30-46 w Wałbrzychu: branża budowlana, branża instalacyjna, branża budowlana-stropodach wentylowany
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinengo przy ul. Palisadowej 97-97a w Wałbrzychu: branża budowlana, branża budowlana-stropodach wentylowany
 • remont elewacji Pawilonu B1 przy ul. Hetmańskiej 1 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • docieplenie oraz remont dachu budynku przy ul. Fortecznej 27-33 (klatki nr 27-29) w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • utwardzenie nawierzchni pod miejsca postojowe przy budynku przy ul. Kasztelańskiej 84 w Wałbrzychu
 • utwardzenie nawierzchni pod miejsca postojowe przy budynku przy ul. Kasztelańskiej 60-70 w Wałbrzychu

roboty elektryczne:

 • montaż opraw na portalach wejściowych w budynku przy ul. Fortecznej 22-40 w Wałbrzychu
 • wymiana oświetlenia na LED na klatkach schodowych w budynku przy ul. Blankowej 33,35,37,39,41 w Wałbrzychu

 

LIPIEC 2020


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: lipiec 2020r.

roboty budowlane:

 • utworzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Basztowej- cześć 2- planowane rozpoczęcie prac kolejnego etapu
 • rozbiórka nadbudówki oraz remont dachu wraz z wymiana obróbek blacharskich na budynku przy ul. Fortecznej 27-29 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • wykonanie czyszczenia i docieplenia stropodachu wentylowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Fortecznej 27-29 w Wałbrzychu w technologii pneumatycznego montażu materiału termoizolacyjnego „EKOFIBER” o gr 30cm
 • remont krawędzi dachu, wymiana rynny i obróbek blacharskich na dachu budynku przy ul. Grodzkiej 63-65 w Wałbrzychu
 • remont krawędzi dachu, wymiana rynny i obróbek blacharskich na dachu budynku przy ul. Basztowej 49-51 w Wałbrzychu

roboty instalacyjne:

 • wymiana leżaków instalacji wodnej w budynku przy ul. Basztowej 48-64 w Wałbrzychu- kontynuacja prac

roboty elektryczne:

 • wymiana WLZ w budynku przy ul. Grodzkiej 63-65 w Wałbrzychu
 • wymiana oświetlenia na LED na klatkach schodowych w budynku przy ul. Blankowej 23-41 (rozpoczęcie od klatki nr 23) w Wałbrzychu

 

CZERWIEC 2020


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu czerwcu: 2020r.

roboty budowlane:

 • malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszzeń wspólnego użytku oraz białkowaniem pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Hetmańskiej 40 w Wałbrzychu
 • malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszzeń wspólnego użytku oraz białkowaniem pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Kasztelańskiej 42 w Wałbrzychu
 • kontynuacja remontu dachu budynku przy ul. Senatorskiej 42-46 oraz 30-34 w Wałbrzychu
 • rozbiórka nadbudówki dachu budynku przy ul. Fortecznej 27 -29
 • utworzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Basztowej- ETAP 2- kontynuacja prac

roboty instalacyjne:

 • Kontynuacja prac ul. Basztowa 48-64 wymiana leżaków ciepłej i zimnej wody w poziomie piwnic
 • ul. Palisadowa 71-93 montaż reduktora ciśnienia w komorze wodnej
 • ul. Palisadowa 21-45 montaż reduktora ciśnienia w komorze wodnej

roboty elektryczne:

 • remont instalacji WLZ na ul. Grodzkiej nr 63 - 65

MAJ 2020 


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: maj 2020r.

roboty budowlane:

 • malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszzeń wspólnego użytku oraz białkowaniem pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Kasztelańskiej 20 w Wałbrzychu
 • malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszzeń wspólnego użytku oraz białkowaniem pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Kasztelańskiej 28 w Wałbrzychu
 • remont dachu budynku przy ul. Senatorskiej 42-46 oraz 30-34 w Wałbrzychu
 • utworzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Basztowej- ETAP 2- kontynuacja prac

roboty instalacyjne:

 • wymiana leżaków instalacji wodnej w budynku przy ul. Basztowej 48-64 w Wałbrzychu

 

KWIECIEŃ 2020 


W związku z zaistniałą sytuacją dot. zagrożenia epidemią koronawirusa na terenie kraju oraz wprowadzonymi ograniczeniami w kontaktach między ludźmi wszystkie prace budowlane, instalacyjne i elektryczne zaplanowane do realizacji w miesiącu: kwietniu 2020r. zostały wstrzymane.

 

MARZEC 2020 


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: marzec 2020r.

roboty budowlane:

 • wymiana nawierzchni szutrowej na kostkę betonową o gr 6cm na podsypce piaskowej przy budynku przy ul. Palisadowej 45 w Wałbrzychu- ETAP II- kontynuacja prac
 • malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszzeń wspólnego użytku oraz białkowaniem pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Kasztelańskiej 16 w Wałbrzychu
 • malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszzeń wspólnego użytku oraz białkowaniem pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Kasztelańskiej 32 w Wałbrzychu
 • remont dachu budynku przy ul. Grodzkiej 9-11 w Wałbrzychu
 • remont dachu budynku przy ul. Basztowej 45-47 w Wałbrzychu

roboty instalacyjne:

 • wymiana leżaków instalacji wodnej w budynku przy ul. Basztowej 48-64 w Wałbrzychu

roboty elektryczne:

 • wymiana opraw oświeleniowych na klatkach schodowych w budynku przy ul. Palisadowej 71-93 (klatki nr 83-93) w Wałbrzychu

 

LUTY 2020 


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: luty 2020r.

roboty budowlane:

 • wymiana nawierzchni szutrowej na kostkę betonową o gr 6cm na podsypce piaskowej przy budynku przy ul. Palisadowej 45 w Wałbrzychu- ETAP II- kontynuacja prac
 • czyszczenie oraz docieplenie stropodachu wentylowanego przy ul. Senatorskiej 30-46 (2 klatki: 34,42) w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszzeń wspólnego użytku oraz białkowaniem pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Kasztelańskiej 14 w Wałbrzychu
 • malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszzeń wspólnego użytku oraz białkowaniem pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Kasztelańskiej 34 w Wałbrzychu

roboty instalacyjne:

 • wymiana foltroodmulnika, wymiana podejść do wymienników, wymiana regulatora ciśnienia i przepływu w węzłach cieplnych w budynku przy ul. Grodzkiej 39-57 (węzły zlokalizowane w klatkach nr 41 oraz 49) w Wałbrzychu

roboty elektryczne:

 • wymiana opraw oświeleniowych na klatkach schodowych w budynku przy ul. Palisadowej 71-93 (klatki nr 71-81) w Wałbrzychu

 

STYCZEŃ 2020


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: styczeń 2020r.

roboty budowlane:

 • wymiana nawierzchni szutrowej na kostkę betonową o gr 6cm na podsypce piaskowej przy budynku przy ul. Palisadowej 45 w Wałbrzychu- ETAP II- kontynuacja prac
 • czyszczenie oraz docieplenie stropodachu wentylowanego przy ul. Senatorskiej 30-46 (4 klatki: 32,34,42,44) w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac

roboty instalacyjne:

 • montaż sterownika ECL w węźle cieplnym w budynku przy ul. Grodzkiej 49 w Wałbrzychu
 • montaż reduktora ciśnienia w węźle w budynku przy ul. Palisadowej 33 oraz ul. Palisadowej 81 w Wałbrzychu

 

GRUDZIEŃ 2019


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: grudzień 2019r.

roboty budowlane:

 • remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Grodzką i Kasztelańską w Wałbrzychu
 • wymiana nawierzchni szutrowej na kostkę betonową o gr 6cm na podsypce piaskowej przy budynku przy ul. Palisadowej 45 w Wałbrzychu- ETAP I oraz ETAP II
 • malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszczeń wspólnego użytku oraz białkowaniem pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Hetmańskiej 68 w Wałbrzychu
 • malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszczeń wspólnego użytku oraz białkowaniem pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Hetmańskiej 54 w Wałbrzychu
 • remont elewacji pawilonu A1 przy ul. Kasztelańskiej 1 w Wałbrzychu
 • malowanie klatek schodowych wraz z malowaniem pomieszczeń wspólnego użytku oraz białkowaniem pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Hetmańskiej 56, 64, 66 w Wałbrzychu.
 • malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszczeń wspólnego użytku oraz białkowaniem pomieszczeń 

roboty instalacyjne:

 • montaż sterownika ECL w węźle cieplnym w budynku przy ul. Grodzkiej 9-11 w Wałbrzychu
 • remont systemu GAZEX w kotłowni w budynku przy ul. Porcelanowej 11 w Wałbrzychu
 • podłączenie sterowników ECL w węzłach cieplnych przy ul. Kasztelańskiej 2-4, 44,58,84,86,88, ul. Grodzkiej 6,14,18,30,38,44,50,52,5-7,35,59,63, ul. Hetmańskiej 2,16,44,58, ul. Basztowej 23,33,45,49,58, ul. Blankowej 11,14,24,33,44,46,48, ul. Palisadowej 16,20,38,81,95,97,99, ul. Fortecznej 27,56, ul. Senatorskiej 2-4,6-8,10-12 w Wałbrzychu


roboty elektryczne:

 • wymiana drzwi tablic elektrycznych na klatkach schodowych- ul. Palisadowa 75 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • wymiana drzwi tablic elektrycznych- ul. Palisadowa 77,79,87,89 w Wałbrzychu
 • wymiana opraw LED na klatkach schodowych- ul. Forteczna 28-40 w Wałbrzychu

 

LISTOPAD 2019


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: listopad 2019r.

roboty budowlane:

 • wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Blankowej 33 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Fortecznej 20 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • mycie oraz malowanie elewacji budynku przy ul. Basztowej 56-64 w Wałbrzychu
 • utworzenie dla mieszkańców nieruchomości miejsca rekreacyjnego przy ul. Grodzkiej 42 z Wałbrzychu
 • wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Fortecznej 2 w Wałbrzychu
 • remont chodnika na terenie parku przy ul. Palisadowej i ul. Fortecznej (od strony budynku przy ul. Palisadowej 2 w Wałbrzychu
 • remont elewacji Pawilonu B1 przy ul. Hetmańskiej 1 w Wałbrzychu- kontynuacja prac

roboty instalacyjne:

 • wymiana zasobnika c.w.u w węźle w budynku przy ul. Senatorskiej 10-12 w Wałbrzychu
 • wymiana wymiennika ciepła w węźle ciepłowniczym w budynku przy ul. Palisadowej klatka nr 72 w Wałbrzychu

roboty elektryczne:

 • wymiana drzwi tablic elektrycznych na klatkach schodowych w budynku przy ul.Palisadowej 71-93- klatki nr 71, 73, 81 oraz 83 w Wałbrzychu

 

PAŹDZIERNIK 2019


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: październik 2019 r.
 
roboty budowlane:

 • czyszczenie oraz docieplenie stropodachu wentylowanego w budynku przy ul. Senatorskiej 30-46 (2 klatki: nr 30 oraz 46) w Wałbrzychu
 • wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Poselskiej 13-17 w Wałbrzychu
 • wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Blankowej 33 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Fortecznej 20 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Hetmańskiej w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • emont miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Blankowej 35 oraz 37-41 w Wałbrzychu- kontynuacja prac

roboty instalacyjne:

 • remont posadzki- po zakończonych robotach związanych z remontem kanalizacji sanitarnej- w budynku przy ul. Poselskiej 13-17 w Wałbrzychu- klatka nr 15
 • kompleksowy remont węzła cieplnego w budynku przy ul. Grodzkiej 19 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • wymiana wymiennika płytowego w węźle cieplnym w budynku przy ul. Palisadowej 99-99a w Wałbrzychu

roboty elektryczne:

 • wymiana drzwi tablic elektrycznych na klatkach schodowych w budynku przy ul. Hetmańskiej 40 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • wymiana instalacji odgromowej na budynku przy ul. Palisadowej 21-45 w Wałbrzychu

 

WRZESIEŃ 2019


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: wrzesień 2019r.

roboty budowlane:

 • wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Blankowej 33 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Fortecznej 20 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Hetmańskiej w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • remont miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Blankowej 35 oraz 37-41 w Wałbrzychu

roboty instalacyjne:

 • remont odcinka kanalizacji w budynku przy ul. Poselskiej 13-17 w Wałbrzychu- klatka nr 15
 • kompleksowy remont węzła cieplnego w budynku przy ul.Grodzkiej 19 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • wymiana zaworów termostatycznych w budynku przy ul. Porcelanowej 1-5 oraz 7-11 w Wałbrzychu

roboty elektryczne:

 • wymiana drzwi tablic elektrycznych na klatkach schodowych w budynku przy ul.Hetmańskiej 36,38 oraz 40 w Wałbrzychu

 

SIERPIEŃ 2019


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: sierpień 2019r.

roboty budowlane:

 • osiatkowanie gzymsu, rynien i koszy na dachu budynku przy ul. Palisadowej 92-104 w Wałbrzychu
 • wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Blankowej 33 w Wałbrzychu
 • wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Fortecznej 20 w Wałbrzychu
 • wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Hetmańskiej w Wałbrzychu

roboty instalacyjne:

 • montaż sterownika ECL w budynku przy ul.Grodzkiej 35
 • kompleksowy remont węzła cieplnego w budynku przy ul.Grodzkiej 19

roboty elektryczne:

 • - wymiana drzwi tablic elektrycznych na klatkach schodowych w budynku przy ul. Basztowej 31 oraz 33 w Wałbrzychu

 

 

LIPIEC 2019


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: lipiec 2019r.

roboty budowlane:

 • kontynuacja remontu dachu budynku przy ul. Basztowej 17-37 w Wałbrzychu
 • kontynuacja utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe przy ul. Kasztelańskiej 60-70 (dz. nr 198/20, obręb nr 47- Podzamcze) w Wałbrzychu
 • osiatkowanie gzymsu, rynien i koszy na dachu budynku przy ul. Palisadowej 92-104 w Wałbrzychu
 • utwardzenie terenu płytami ażurowymi przy ul. 11-go listopada 95 w Wałbrzychu

roboty instalacyjne:

 • montaż sterownika ECL DANFOSS w węźle cieplnym w budynku przy ul. Senatorskiej 2,6,10, ul. Kasztelańskiej 4 oraz ul. Palisadowej 97a w Wałbrzychu
 • remont instalacji kanalizacyjnej w obrębie piwnicy ul. Poselska 15 oraz ul. Senatorska 7 w Wałbrzychu

roboty elektryczne:

 • kontynuacja wymiany drzwi tablic elektrycznych na klatkach schodowych w budynku przy ul.Blankowej 31 oraz ul. Basztowej 27, 29 w Wałbrzychu

 

CZERWIEC 2019


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: czerwiec 2019r.

roboty budowlane:

 • kontynuacja remontu dachu budynku przy ul. Basztowej 17-37 w Wałbrzychu
 • kontynuacja utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe przy ul. Kasztelańskiej 60-70 (dz. nr 198/20, obręb nr 47- Podzamcze) w Wałbrzychu
 • osiatkowanie gzymsu, rynien i koszy na dachu budynku przy ul. Basztowej 2-22 w Wałbrzychu

roboty instalacyjne:

 • montaż sterownika ECL DANFOSS w węźle cieplnym w budynku przy ul. Hetmańskiej 2, 16, 44, 60, ul. Basztowej 56, 23, 33 oraz ul. Palisadowej 38, 81 w Wałbrzychu

roboty elektryczne:

 • wymiana drzwi tablic elektrycznych na klatkach schodowych w budynku przy ul.Blankowej 41, ul. Basztowej 27, 29, 31 w Wałbrzychu

 

 

MAJ 2019


“Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo – instalacyjnych”

roboty budowlane:

 • kontynuacja remontu dachu budynku przy ul. Basztowej 17-37
 • kontynuacja utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe przy ul. Kasztelańskiej 60-70 (dz. nr 198/20, obręb nr 47- Podzamcze)
 • kontynuacja utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe przy ul. Kasztelańskiej 84-86 (dz. nr 198/26, obręb nr 47- Podzamcze)
 • wykonanie odcinka chodnika (od strony balkonów) przy budynku przy ul. Kasztelańskiej 78-80 w Wałbrzychu
 • kontynuacja wymiany drzwi wejściowych do budynku przy ul. Hetmańskiej kl. nr 14 i 18 w Wałbrzychu

roboty instalacyjne:

 • montaż sterownika ECL DANFOSS w węźle cieplnym ul. Blankowej 11, ul. Blankowej 33, ul. Grodzkiej 18, ul. Kasztelańskiej 86, ul. Basztowej 45, ul. Basztowej 49 w Wałbrzychu
 • montaż sterownika ECL DANFOSS w węźle cieplnym dla budynku przy ul. Blankowej 44-44a, ul. Blankowej 46-46a, ul. Blankowej 48-48a, ul. Grodzkiej 5-7 w Wałbrzychu

roboty elektryczne:

 • wymiana drzwi tablic elektrycznych na klatkach schodowych w budynku przy ul. Basztowej 52, ul. Basztowej 50, ul. Blankowej 33, ul. Blankowej 35 w Wałbrzychu

 

KWIECIEŃ 2019


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu kwietniu 2019 r.

roboty budowlane:

 • kontynuacja remontu dachu budynku przy ul. Basztowej 17-37
 • kontynuacja utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe przy ul. Kasztelańskiej 60-70 (dz. nr 198/20, obręb nr 47- Podzamcze)
 • kontynuacja utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe przy ul. Kasztelańskiej 84-86 (dz. nr 198/26, obręb nr 47- Podzamcze)
 • wykonanie odcinka chodnika (od strony balkonów) przy budynku przy ul. Kasztelańskiej 78-80 w Wałbrzychu
 • wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Hetmańskiej kl. nr 14 i 18 w Wałbrzychu

roboty instalacyjne:

 • montaż sterownika ECL DANFOSS w węźle cieplnym ul. Grodzka 14, 18, 30, 38, 44, 54 oraz ul. Kasztelańska 86 w Wałbrzychu
 • montaż sterownika ECL DANFOSS w węźle cieplnym dla budynku przy ul. Basztowej 43-47 oraz 49-51 oraz przy ul. Grodzkiej 5-7

roboty elektryczne:

 • wymiana drzwi tablic elektrycznych na klatkach schodowych w budynku przy ul. Grodzkiej kl. nr 48, 50, 52
 • wymiana instalacji SZR w budynku przy ul. Hetmańskiej 50 oraz przy ul. Grodzkiej 14 w Wałbrzychu
 • montaż opraw LED na strychu w budynku przy ul. Fortecznej 42-60 w Wałbrzychu
 • rozpoczęcie wymiany drzwi tablic elektrycznych na klatkach schodowych w budynku przy ul. Basztowej 54 w Wałbrzychu

 

 

MARZEC 2019


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu marcu 2019 r.

roboty budowlane:

 • kontynuacja malowania klatki schodowej przy ul. Palisadowej 45
 • malowanie klatki schodowej przy ul. Palisadowej 43
 • kontynuacja remontu dachu budynku przy ul. Basztowej 17-37
 • kontynuacja utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe przy ul. Kasztelańskiej 60-70 (dz. nr 198/20, obręb nr 47- Podzamcze)
 • kontynuacja utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe przy ul. Kasztelańskiej 84-86 (dz. nr 198/26, obręb nr 47- Podzamcze)

roboty instalacyjne:

 • montaż sterownika ECL DANFOSS w węźle cieplnym ul. Grodzka kl. nr 59, 63, 6, 35, 14, 18
 • rozpoczęcie wymiany pionów c.w.u. i z.w. w budynku przy ul. Fortecznej 27-33

roboty elektryczne:

 • wymiana drzwi tablic elektrycznych na klatkach schodowych w budynku przy ul. Grodzkiej kl. nr 28, 30, 44, 46, 48

 

Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu marcu 2019 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w m - cu marcu br. wykonywane będą następujące prace budowlane:

Remont posadzek w suszarniach – wykładzina TARKET: Basztowa 17-25

Prace związane z wymianą okien na klatkach schodowych i wnękach.

 • Forteczna 52 - koszt ok 20 000,00 zł

Remont podjazdu dla niepełnosprawnych

 • Kasztelańska 78 - koszt ok. 5 000,00zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

Informacja o pracach termomodernizacyjnych zaplanowanych do realizacji w miesiącu marcu 2019 r.

Branża budowlana:

 • Kontynuacja prac termomodernizacyjnych na budynkach przy ul. Blankowej 44-44a, 46-46a, 48-48a oraz ul. Palisadowej 72-80
  Wykonawcą robót jest firma MASTER WROCŁAW Sp. z o.o. ul. Grabiszyńska 233a Wrocław
 • Kontynuacja prac termomodernizacyjnych na budynkach przy ul. Senatorskiej 10-12, ul. Palisadowej 82-90, 92-104
  Wykonawcą robót jest firma: PPHU PORTAL Krzysztof Sobol, ul. Dąbrowskiego 23/2, Strzegom

Branża instalacyjna:

 • Rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych na budynku przy ul. Blankowej 44-44a
 • Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A, ul. Ogrodowa 19, Wałbrzych
 • Rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych na budynku przy ul. Palisadowej 72-104
 • Wykonawcą robót jest firma Instalpol S.J. Mirosław Kudas, Zbigniew Janas, Leszek Pająk, ul. Armii Krajowej 23, Świdnica

 

LUTY 2019


Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu lutym 2019 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w m - cu lutym br. wykonywane będą następujące prace budowlane:

Prace związane z malowaniem klatek schodowych:

 • Palisadowa 41 - koszt 30.500 zł
 • Palisadowa 45 - koszt 28,200 zł

Remont posadzek w suszarniach – wykładzina TARKET:

 • Kasztelańska 2-4 - koszt ok. 6.000 zł
 • Kasztelańska 84,86,88 - koszt ok. 8.000 zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

STYCZEŃ 2019


Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu styczniu 2019 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w m - cu styczniu br. wykonywane będą następujące prace budowlane:

Prace związane z malowaniem klatek schodowych:

 • Palisadowa 39 - koszt 27.000 zł
 • Hetmańska 48 - koszt 30.500 zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.


 


 

  
  

do góry  |