AKTUALNOŚCI
  

Wolna wnęka na VIII piętrze obok maszynowni dźwigu
w budynku przy ulicy Grodzkiej 5 oraz między 4 a 5 piętrem budynku przy ul Fortecznej 22 . 

11.01.2019


    
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka na VIII piętrze obok maszynowni dźwigu w budynku przy ulicy Grodzkiej 5.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 25.01.2019 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 25.01.2019r. 

Administracja 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między
4 a 5piętrem budynku przy ul Fortecznej 22.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 27.01.2019 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego
  członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej
  kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
  aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

EKSPOZYCJA DO 28-01-2019r. 

Administracja

 

 


 

  

do góry  |