AKTUALNOŚCI
  

Wolna wnęka znajdująca się pod schodami w piwnicy budynku przy ulicy Kasztelańskiej 56
28.01.2019


    
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka znajdująca się pod schodami w piwnicy budynku przy ulicy Kasztelańskiej 56.

Zainteresowanych przydziałem do odpłatnego, indywidualnego użytkowania prosimy o składanie podań w terminie do 11.02.2019 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

  • członkostwo w Spółdzielni,
  • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
  • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
  • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
  • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
  • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
  • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 11.02.2019r. Administracja

 

 


 

  

do góry  |