AKTUALNOŚCI
  

S.M. „Podzamcze” informuje, że wpłynęła skarga dot. wyrzucania przez okna niedopałków papierosów, chleba, śmieci itp. rzeczy oraz trzepania pościeli, chodników przez okna i balkony w budynku przy ul. Basztowej 19
28.01.2019


    
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że wpłynęła skarga dot. wyrzucania przez okna niedopałków papierosów, chleba, śmieci itp. rzeczy oraz trzepania pościeli, chodników przez okna i balkony w budynku przy ul. Basztowej 19.

Przypominamy, że każdy mieszkaniec osiedla, bez względu na rodzaj zajmowanego lokalu mieszkalnego (lokatorski, własnościowy, umowy najmu) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w „Regulaminie porządku domowego oraz zasadami podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu”, który mówi:

  • § 6 pkt 1. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do:
    a) utrzymania czystości i porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku a zwłaszcza klatek schodowych, korytarzy, piwnic oraz innych pomieszczeń przeznaczonych do ogólnego użytku, jak również do szanowania zieleni i urządzenia małej architektury zamontowanych na terenie zasobów Spółdzielni,
  • § 6 pkt 7. Wyrzucanie przez okna i balkony jakichkolwiek śmieci, butelek, niedopałków papierosów itp. oraz wykładanie na balkonach, parapetach okien oraz terenach przydomowych pożywienia dla ptactwa jest zabronione.

Prosimy o przestrzeganie postanowień w/w regulaminu.

ul. Basztowa 19

Administracja

 

 


 

  

do góry  |