AKTUALNOŚCI
  

SM „PODZAMCZE” WZYWA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI przy ul. Basztowej 17 do 37 DO NATYCHMIASTOWEGO UPRZĄTNIĘCIA Z KLATKI SCHODOWEJ szafek, stolików, doniczek z kwiatami, wykładzin podłogowych, firanek w oknach na klatce schodowej itp.
12.02.2019


    
W WYNIKU PRZEPROWADZONEJ KONTROLI BUDYNKU POD KĄTEM CZYSTOŚCI ORAZ WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PODZAMCZE” W WAŁBRZYCHU wzywa mieszkańców nieruchomości przy ul.. Basztowej 17 do 37 DO NATYCHMIASTOWEGO UPRZĄTNIĘCIA Z KLATKI SCHODOWEJ :
szafek, stolików, doniczek z kwiatami, wykładzin podłogowych, firanek w oknach
na klatce schodowej itp.

PRZYPOMINAMY, ŻE KLATKA SCHODOWA JEST DROGĄ EWAKUACYJNĄ, KTÓRA MA ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ EWAKUACJI MIESZKAŃCÓW W PRZYPADKU ZAGROŻENIA POŻAREM.

ADMINISTRACJA

 


 

  

do góry  |