AKTUALNOŚCI
  

W związku z brakiem zainteresowania przez lokatorów użytkowaniem pomieszczenia suszarni znajdującej się na IX kondygnacji w budynku przy ul. Blankowej 31 została uruchomiona procedura umożliwiająca przejęcie w/w pomieszczenia do odpłatnego indywidualnego użytkowania 
08.04.2019


    
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w związku z brakiem zainteresowania przez lokatorów użytkowaniem pomieszczenia suszarni znajdującej się na IX kondygnacji w budynku przy ul. Blankowej 31 została uruchomiona procedura umożliwiająca przejęcie w/w pomieszczenia do odpłatnego indywidualnego użytkowania.


Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 25.04.2019r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

  • członkostwo w Spółdzielni,
  • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
  • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
  • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
  • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego
    członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
  • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
  • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Ekspozycja do 26.04.2019r. 

ADMINISTRACJA

 


 

  

do góry  |