AKTUALNOŚCI
  

UWAGA mieszkańcy Kasztelańskiej 14-34, 48-70, 84,86 - zmiana organizacji ruchu na drodze wewnętrznej.
17.06.2019


    
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że na odcinku drogi wewnętrznej przy budynkach : 
od Kasztelańskiej 22 - 34, 48 - 70 do ul. Kasztelańskiej 84, 86 

na ciągu pieszo-jezdnym wprowadzone zostało nowe oznakowanie, które ma na celu uporządkowanie spraw związanych z dojazdem i parkowaniem samochodów na w/w odcinku oraz niezastawianiem dróg dojazdowych dla służb ratunkowych – pogotowia ratunkowego i straży pożarnej.

Zapewnienie dojazdu służbom ratowniczym oraz obsługującym nieruchomości jest konieczne dla bezpieczeństwa użytkowników.

W związku z powyższym prosimy o bezwzględne dostosowanie się i parkowanie samochodów zgodnie z obowiązującym oznakowaniem. Niezastosowanie się do powyższych zasad będzie podstawą dla Straży Miejskiej i Policji do zastosowania sankcji przewidzianych prawem.
Administracja

 

Strefa zamieszkania

  • Strefa zamieszkania - to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazd i wyjazd oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.
    Wjazd do niej jest oznaczony znakiem D-40 (“strefa zamieszkania”), wyjazd zaś tablicą D-41 (“koniec strefy zamieszkania”).
  • Przede wszystkim piesi mogą poruszać się całą szerokością drogi i mają pierwszeństwo przed pojazdami.
    Nie mają obowiązku, jak poza strefą, korzystać z chodników czy pobocza.
  • W strefie zamieszkania trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ na jej terenie mogą poruszać się bez opieki nawet dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia.
  • Kierowcy w strefie zamieszkania mogą parkować pojazdy jedynie w wyznaczonych miejscach.
  • Nie mogą przekraczać prędkości 20 km/h.

 


 

  

do góry  |