AKTUALNOŚCI
  

Wolne jedno miejsce parkingowe
31.07.2019


    
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że na parkingu przy ul. Kasztelańskiej 84 w  Wałbrzychu jest wolne jedno miejsce parkingowe – miejsce nr 52. Zapraszamy mieszkańców budynków przy ul. Kasztelańskiej 84, 86 i 88 do składania podań w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę tego miejsca parkingowego. Podania prosimy składać do dnia 07.08.2019r. Jeśli zostanie złożonych więcej niż jedno podanie, to w drodze losowania zostanie wybrana osoba, z którą zostanie zawarta umowa dzierżawy w/w miejsca parkingowego. 

Natomiast w przypadku, gdy do dnia 07.08.2019r. włącznie, nie zostanie złożone żadne podanie przez osobę zamieszkującą w nieruchomości Kasztelańska 84, 86 i 88, to również w drodze losowania zostanie wybrany dzierżawca w/w miejsca parkingowego spośród osób, które nie zamieszkują w nieruchomości Kasztelańska 84, 86 i  88, a złożyły podania w sprawie zawarcia umowy dzierżawy miejsca parkingowego znajdującego się na tym parkingu.

Ponadto informujemy, że na stronie internetowej Spółdzielni : www.smpodzamcze.com.pl 
znajduje się „Regulamin określający zasady wydzierżawiania, udostępniania i korzystania z miejsc parkingowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu” ( dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 74/66-56-963 lub 961 ).

Zarząd SM „PODZAMCZE”
w Wałbrzychu

 


 

  

do góry  |