AKTUALNOŚCI
  

Wolna wnęka pomiędzy 7 a 8 piętrem w budynku przy ul. Poselskiej 15.
11.09.2019


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pomiędzy
7 a 8 piętrem w budynku przy ul. Poselskiej 15.

Pomieszczenie przeznaczone jest do odpłatnego indywidualnego użytkowania.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 23.09.2019 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału pomieszczenia , w kolejności ich rozpatrywania są:

  • członkostwo w Spółdzielni,
  • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
  • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
  • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
  • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
  • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
  • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

EKSPOZYCJA DO 24-09-2019r. 

Administracja 

 


 

  

do góry  |