Racjonalne ogrzewanie  


  
 1. Pamiętajmy o utrzymaniu w mieszkaniu prawidłowej temperatury nie wyższej i nie zbyt niskiej dla prawidłowego samopoczucia (przeciętna temperatura komfortu cieplnego wynosi 20oC)
   
 2. Dbajmy o wietrzenie mieszkań – wietrzmy krótko ale intensywnie. Podczas wietrzenia należy pamiętać o zakręceniu termostatów. Ważne jest aby głowica termostatyczna była okryta, gdyż jest wrażliwa na zmianę temperatury otoczenia. Istotna jest informacja, że całkowite zakręcenie głowicy nie powoduje wyłączania ogrzewania. 
  W momencie, gdy głowica ustawiona jest na * a temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej temperatury wskazanej przez producenta głowicy, głowica włączy się automatycznie, zabezpieczając w ten sposób instalacje przed zamarznięciem.
   
  Należy zwrócić szczególną uwagę na typ i wydajność grzejnika oraz położenie lokalu w budynku.
  Każdy grzejnik posiada współczynnik grzejnikowy zależny od jego wielkości- ujety on jest w rozliczeniu za ciepło. Ilość faktycznie zużytych jednostek mnoży się przez ten współczynnik i współczynnik redukcyjny zależny od położenia lokalu w budynku i to dopiero daje ostateczną ilość zużycia jednostek, za które płaci lokator.
   
 3. W celu utrzymania prawidłowego działania zaworu termostatycznego oraz głowicy termostatycznej, należy systematycznie dokonywać sprawdzania stanu technicznego zarówno głowicy jak i zaworu.
   
 4. Grzejniki powinny być odsłonięte.
   
 5. Nie należy okrywać podzielników ciepła mokrymi ręcznikami. Powoduje to szybsze nabicie zużycia jednostek.

 

 


 
  

do góry  |