AKTUALNOŚCI
  

INFORMACJA
skierowana do mieszkańców budynku przy ul. Basztowej 17

09.10.2019


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w dniu 07.10.2019r. doszło do interwencji Straży Pożarnej, spowodowanej wystąpieniem zagrożenia z powodu wyczuwalnego zapachu gazu na klatce schodowej.

W trakcie w/w interwencji stwierdzono między innymi, że w jednej z piwnic lokatorskich znajduje się nieszczelna butla z gazem.

W nawiązaniu do powyższego przypominamy wszystkim lokatorom, że zgodnie z Regulaminem porządku domowego oraz zasadami podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu :

§ 5 pkt 3 -Obowiązkiem użytkownika piwnicy jest przestrzeganie przepisów bhp dla tego rodzaju pomieszczeń, jak również przepisów ochrony przeciwpożarowej.

§ 14 pkt 1 -Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

§ 14 pkt 4 -Zabrania się przechowywać w mieszkaniach, w piwnicach budynków, balkonach i innych pomieszczeniach ogólnego użytku materiałów wybuchowych, łatwopalnych, żrących, cuchnących oraz motorów, motorowerów, skuterów z napełnionymi bakami.

Nie stosowanie powyższych zasad doprowadza do w/w sytuacji i stanowi realne zagrożenie zdrowia i życia dla wszystkich mieszkańców nieruchomości.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców budynku przy ul. Basztowej 17 o skontrolowanie pomieszczeń przynależnych do lokali (piwnic, wnęk), usunięcie z nich wszystkich przedmiotów stanowiących zagrożenie pożarowe i wywiezienie ich we własnym zakresie na wysypisko śmieci.

Administracja


 

  

do góry  |