Od 1 listopada 2019 r. odpady odbiera firma Alba, od której miasto zażądało spełnienia rygorystycznych norm ekologicznych


  

  Co nas czeka ?

  • Znaczne podwyżki opłat za odbiór śmieci

  •  Surowe zasady segregacji śmieci

  • Wysokie kary za brak segregacji

  • Brak możliwości niesortowania odpadów

  • Nowe pojemniki z czipami oraz samochody z kamerami i systemem informującym o dacie i godzinie opróżnienia kontenera

Poziom segregacji odpadów będzie musiał być znacznie wyższy niż do tej pory.
  Większa troska ze strony mieszkańców i wyższe koszty, to trudne zadanie do zrealizowania – jednak konieczne !

  • Czas „edukacji” już minął teraz nastąpi wyciąganie konsekwencji i kary.

  • Musimy się dostosować i pilnować, aby każdy mieszkaniec segregował śmieci.

  • Inaczej mieszkańcy danej nieruchomości, ze względu na zbiorową odpowiedzialność będą płacić coraz wyższe opłaty śmieciowe.

 


 

  

do góry  |