AKTUALNOŚCI
  

UWAGA
21.11.2019


    
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zabrania samowolnego ustawiania kontenerów między innymi na gruz i gabaryty na terenach należących do zasobów Spółdzielni.

Każdorazowo lokalizacja kontenera winna być uzgodniona z pracownikami Spółdzielni w dziale Eksploatacji pok. nr 2 tel. 74/66 56 984 w godzinach urzędowania.

Powyższe związane jest z dewastacją terenów zielonych, blokowaniem miejsc parkingowych, przejść dla pieszych itp.

Administracja

 

 


 

  

do góry  |